13 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Pregătiri de grevă la Cartel Alfa Galaţi şi Federaţia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice
Pregătiri de grevă la Cartel Alfa Galaţi şi Federaţia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice

UST CNS Cartel Alfa Galaţi şi Federaţia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice atrag atenţia Guvernului României că a creat premisele declanşării unei greve la nivel naţional, împotriva politicii sociale şi economice asumată de Guvern prin adoptarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
Sindicaliştii amintesc că potrivit articolului XL alin. (1) şi (2) din Legea 296/2023, tichetele de masă, ce se acordă în conformitate cu  reglementările legale în vigoare şi contractele colective de muncă, nu pot depăşi anual contravaloarea a două salarii minim brute pe ţară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, respectiv 16 lei/zi, iar voucherele de vacanţă/decontarea biletelor de odihna şi tratament nu pot depăşi valoarea de 1.600 lei/an pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2026.
În plus, Articolul XLI alin. (1) din Legea 296/2023, prevede că începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri şi alte drepturi de natură salarială similare, în situaţia în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenţi şi nerecuperate şi/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent.
„Menţionăm că operatorii regionali care prestează servicii comunitare de utilităţi publice şi exploatează sisteme de utilităţi publice în care nu s-au mai investit de foarte mulţi ani, nu sunt finanţaţi de la bugetul de stat, iar pierderile contabile ale acestora sunt istorice, de care lucrătorii nu se fac vinovaţi. Aceşti operatori îşi desfăşoară activitatea într-un mediu economic caracterizat prin tarife reglementate, au obligaţia a presta serviciul public, în mod continuu, chiar şi atunci când tarifele reglementate nu le acoperă cheltuielile”, precizează sindicatele într-un comunicat de presă.
Aceştia mai precizează că tichetele de masă şi bonusurile sunt drepturi de natura salarială din categoria celor prevăzute la art. 25 alin. (3) din Codul Fiscal, cum ar fi: tichete de masă, tichete cadou, ajutoare de înmormântare, ajutoare de boală/accidente de muncă etc., ce se acordă în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile şi că aceste drepturi sunt negociate prin contractele colective de muncă în vigoare şi acordate în limita prevăzută în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii.
„A admite că drepturile negociate prin contractele colective de muncă ar trebui diminuate/neacordate prin punerea în aplicarea art. XL şi art. XLI din Legea nr. 296/2023, într-o astfel de situaţie, apreciem că această calificare aduce atingere substanţei acestor drepturi, precum şi dreptului constituţional conferit în mod direct fiecărui lucrător de a beneficia de caracterul obligatoriu al convenţiilor colective, conform art. 41 alin. (5) din Constituţia României. Atragem atenţia că neacordarea drepturilor negociate prin contractele colective de muncă afectează relaţia dintre lucrători şi operatorii regionali de servicii comunitare de utilităţi publice, este un factor generator de conflicte de muncă şi un declanşator de proteste sociale la nivel naţional care afectează negativ aceste servicii, cetăţenii şi economia naţională. Astfel că, solicităm Guvernului României să aprobe memorandumurile înaintate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei privind exceptarea operatorilor regionali care prestează servicii comunitare de utilităţi publice de la aplicarea parţială a Capitolului III, Sectiunea 2 - Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, au declarat sindicaliştii celor două organizaţii.
Ei susţin că în cazul în care Guvernul României nu va aproba, în termen de 10 zile de la data prezentului comunicat (22 ianuarie 2024), memorandumurile privind exceptarea operatorilor regionali care prestează servicii comunitare de utilităţi publice de la aplicarea prevederilor art. XL şi art. XLI din Legea nr. 296/2023, UST CNS Cartel Alfa Galaţi şi Federaţia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice vor folosi toate mijloacele legale pentru a apăra drepturile membrilor de sindicat şi va iniţia acţiuni de protest, începând cu un protest în faţa Guvernului în data de 23.01.2024, proteste în teritoriu, inclusiv declanşarea unei greve la nivel naţional.


Articole înrudite