23 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Se atribuie locuri în parcarea multietajată din Mazepa
Se atribuie locuri în parcarea multietajată din Mazepa

Primăria municipiului Galaţi informează că, începând cu 27 mai 2024, ora 08:00, până pe 31 mai 2024, ora 13:00, se vor putea depune dosarele în vederea repartizării locurilor de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I.
Pentru repartizarea abonamentelor BASIC, PLUS şi ECO, persoanele fizice şi juridice interesate vor depune dosarul cuprinzând documentele de calificare solicitate la art. 24, alin. (2), lit. A şi B, în conformitate cu dispoziţiile H.C.L. 259/25.06.2020 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru repartizarea abonamentelor destinate persoanelor cu dizabilităţi, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav, accentuat sau încadraţi în gradul I de invaliditate, pot depune la Registratura municipiului Galaţi documentele de calificare solicitate la art. 24, alin. (2), lit. A şi alin. (3).
Dosarele conţinând documentele de calificare, vor fi depuse în plic sigilat, la Registratura municipiului Galaţi, menţionând pe faţa plicului tipul de abonament solicitat.
Atribuirea abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată se va face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare/deţinătoare ale unui drept de folosinţă asupra unor imobile arondate acestei parcări, menţionate în H.C.L. 259/25.06.2020, care:
- au achitate la zi toate obligaţiile de plată datorate bugetului local, excepţie făcând amenzile aflate în litigiu având ca obiect plângerea contravenţională;
- au în proprietate/folosinţă un autovehicul;
- nu deţin garaj amplasat pe domeniul public al municipiului Galaţi în zona deservită de parcarea de reşedinţă supraetajată.
Autovehiculul cu inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă, precum şi taxele şi impozitele datorate bugetului local Galaţi achitate la zi, constituie condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea de reşedinţă supraetajată.
Subliniem că nu vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcarea supraetajată persoanele care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcării supraetajate;
- deţin garaj pe domeniul public al municipiul Galaţi în zona deservită de parcarea supraetajată;
- nu deţin un autovehicul în proprietate/folosinţă/utilizare.
Aceste situaţii nu sunt cumulative şi vor fi verificate de către Comisia permanentă de atribuire directă/licitaţie publică cu strigare pentru repartizarea abonamentelor locurilor de parcare supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, transmite Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.
Tabelul cu locurile disponibile, mai jos!

  • Galerie Foto:

Articole înrudite