PAF MEDIA S.R.L. anunta finalizarea proiectul cu titlul ” Grant pentru capital de lucru acordat PAF MEDIA S.R.L.” proiect nr RUE M2-13092 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării…

Comunicat de presă 21.01.2022

Scris de Vineri, 21 Ianuarie 2022

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI S.C. BOGCAR QUALITY S.R.L., cu sediul în municipiul Galati, str. Energiei, nr. 7, bl. 10C, ap. 17, anunta finalizarea proiectului cu titlul ’’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor’’ proiect nr. RUE 10114 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.…

Comunicat de presă Data: 19 Ianuarie 2022

Scris de Miercuri, 19 Ianuarie 2022

„Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi” Unitatea  Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,   implementează proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional…
Municipiul Galați, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție/Unitatea de implementare a proiectelor, implementează proiectul „Eficiență și eficacitate în administrația publică locală prin integritate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Creșterea transparenței, eticii…

Anunț de presă Data 10 Ianuarie 2022

Scris de Luni, 10 Ianuarie 2022

Lansarea proiectului „Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie a societăţii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.” CIPSOR CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii de producţie a societăţii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.”, cod SMIS 138219, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea…
COMUNA PECHEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Pechea , str. Galați nr. 181, telefon 0236823507, primaria.pechea@yahoo.com, înregistrată sub nr. 3126721 la Registrul autori-tăților publice, CIF 3126721, reprezentată legal prin Mâncilă Mihăiță Primar, anunță finali-zarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Pechea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS…
COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în județul Galați, localitatea Smârdan, str. Galați nr. 53, tele-fon 0236.830.020, primar@primariasmardan.ro, înregistrată sub nr. 19227 la Registrul auto-rităților publice, CIF 4150000, reprezentată legal prin Zinica Silviu Primar, demarează im-plementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Smârdan, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145629,…
COMUNA CUZA VODĂ, cu sediul în județul Galați, localitatea Cuza Vodă, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 76, telefon 0236.823.531, cuza_voda@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19196 la Registrul autorităților publice, CIF 17841903, reprezentată legal prin Codrescu Dănuț Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Cuza Vodă, Județul Galați cu…
COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Braniștea, str. DJ251L, telefon 0236.332.408, branisteaprimarie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19186 la Registrul autori-tăților publice, CIF 4461970, reprezentată legal prin Adămache Marian Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Braniștea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145625, cofinanțat din…
Fonduri europene în valoare de peste un miliard de euro au fost virate României de Comisia Europeană (CE) pentru plăţile în avans efectuate către fermieri, aferente Campaniei 2021, a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). "În data de 5 ianuarie 2022, Ministerul Agriculturii şi…

Comunicat de presă 05.01.2022

Scris de Miercuri, 05 Ianuarie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA BĂNEASA, cu sediul în județul Galați, localitatea Băneasa, str. Principală , telefon 0236.341.347, consiliullocalbaneasa@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19182 la Registrul autorităților publice, CIF 4298571, reprezentată legal prin Gache George Aurelian Primar,…

Comunicat de presă Data 21.12.2021

Scris de Marți, 21 Decembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TULUCEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA TULUCEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar,…
Tehnologia și implicit digitalizarea nu schimbă doar maniera de comunicare, ci și felul în care oamenii de pretutindeni trăiesc și muncesc, iar situația creată de pandemia de COVID-19 a dat Uniunii Europene și țărilor membre un puternic imbold de a depune eforturi în direcția tranziției mai accelerate spre digitalizare în…
ROYAL S.A. cu sediul in Municipiul Galati, Str. Mihai Bravu nr. 12, Judetul Galati, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Cerere ajutor de stat ROYAL” proiect  nr RUE 16889 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim…

Comunicat de presă 17 decembrie 2021

Scris de Vineri, 17 Decembrie 2021

Lansarea oficială a proiectului „Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați” Unitatea Administrativ Teritorială Județul  Galați anunță lansarea proiectului cu titlul „Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ…

Comunicat de presă Data 15.12.2021

Scris de Miercuri, 15 Decembrie 2021

Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ”Miron Costin” - Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ”Miron Costin” - Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr.…

Comunicat de presă Galaţi, 14.12.2021

Scris de Marți, 14 Decembrie 2021

Consiliul Judeţean Galaţi anunță închiderea oficială a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», SMIS 119079 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean…

Comunicat de presă Data: 10.12.2021

Scris de Vineri, 10 Decembrie 2021

ÎNFIINŢARE UNITATE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ CU SPECIFIC PESCĂRESC LA DATA CONSULT SRL DIN CADRUL ZONEI PESCĂREŞTI PRUT-DUNĂRE S.C. DATA CONSULT S.R.L., cu sediul în Municipiul Galati, Str. Mărășești nr. 16, parter, spațiul B2, Bloc F7, judeţul Galaţi, derulează, începând cu data de 07.04.2020, proiectul „Înfiinţare unitate de alimentaţie publică cu…
Pagina 5 din 41