A fost lansat apelul pentru achiziţia tabletelor şcolare şi echipamentelor IT pentru activitatea didactică Recomandat

Marți, 20 Octombrie 2020 16:53
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, au publicat luni, 19 octombrie 2020, Ghidul solicitantului aferent celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat tabletelor şcolare şi echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

Activităţile eligibile sunt:

- Achiziţia de echipamente de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice;
- Activităţi necesare informării şi publicităţii proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală şi prezentului ghid al solicitantului;
- Activităţi aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare); managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului, servicii pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
- Activităţi aferente realizării reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului.

Solicitanţi eligibili sunt:

a) unităţile de învăţământ preuniversitar* de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică în condiţiile legii;
b) autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor;
c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi la lit. a) şi b).

*În acest apel de proiecte prin învăţământ preuniversitar se înţelege:
- învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV;
- învăţământul secundar, care cuprinde: învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V - VIII; învăţământul secundar superior care poate fi: învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX - XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică, respectiv învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani.

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 100.000.000 euro, din care contribuţia Uniunii Europene - UE (FEDR) este de 87.500.000 euro, iar contribuţia naţională (BS) este de 12.500.000 euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în condiţiile legii.

Pentru învăţământul superior va fi lansat un nou apel de proiecte după modificarea Programului Operaţional Competitivitate.

Depunerea şi înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 25 octombrie 2020, ora 09:00, şi se va închide în data de 15 ianuarie 2021, ora 18:00. Cererile de finanţare vor fi depuse prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul solicitantului.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu