24 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comisia Europeană spijină micii investitori care doresc să se extindă în UE
Comisia Europeană spijină micii investitori care doresc să se extindă în UE

”Iniţiativa start-up şi scale-up”, anunţată de Comisia Europeană în urmă cu puţin timp, reuneşte mecanisme de investiţii în firme, noi proceduri de insolvenţă şi declaraţii fiscale mai simple, pentru ca antreprenorii să poată deschide mai uşor afaceri în statele membre şi să le extindă activiatea în alte ţări UE. Iniţiativa reuneşte o serie de măsuri noi şi existente în scopul creării unui cadru mai coerent, pentru a permite start-up-urilor să se dezvolte şi să-şi desfăşoare activitatea în întreaga Europă.

Îmbunătăţirea accesului la finanţare
Comisia şi Grupul BEI lansează un fond de fonduri paneuropean de capital de risc. UE va oferi investiţiile esenţiale, în valoare de până la 400 de milioane EUR, iar administratorul (administratorii) de fonduri trebuie să strângă cel puţin triplul acestei sume din surse private, generând astfel un fond de capital de risc în valoare de minimum 1,6 miliarde EUR. Acest fond va fi gestionat de unul sau mai mulţi administratori de fonduri competenţi şi experimentaţi, pentru a garanta o abordare conforma cu realităţile pieţei. El vine în completarea instrumentelor de finanţare existente ale UE, precum Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS), Programul european pentru competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME) şi Orizont 2020, programul UE de finanţare a cercetării şi inovării.

A doua şansă pentru întreprinzători
Comisia a prezentat o propunere legislativă privind legislaţia în materie de insolvenţă. Aceasta va permite restructurarea din timp a întreprinderilor care se confruntă cu dificultăţi financiare, pentru a preveni falimentul şi a evita concedierea personalului. De asemenea, propunerea respectivă va permite întreprinzătorilor cinstiţi să beneficieze de o a doua şansă, fără a fi penalizaţi pentru eşecurile lor anterioare în afaceri, întrucât vor fi scutiţi de toate datoriile după o perioadă maximă de 3 ani.

Declaraţii fiscale mai simple
Comisia lucrează, de asemenea, la o serie de simplificări în materie de fiscalitate, inclusiv recenta propunere privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB), care oferă sprijin întreprinderilor mici şi inovatoare care doresc să îşi extindă activităţile la nivel transfrontalier. Printre alte iniţiative se număra planurile de simplificare a sistemului UE privind TVA şi extinderea orientărilor viitoare cu privire la cele mai bune practici privind regimurile fiscale din statele membre pentru capitalul de risc.

Reformarea programului Orizont 2020

Comisia susţine că Iniţiativa pune şi accentul pe necesitatea de a ajuta aceste întreprinderi să se orienteze printre cerinţele în materie de reglementare, pe îmbunătăţirea sprijinului pentru inovare prin reformarea programului Orizont 2020 şi pe promovarea unor ecosisteme în care start-up-urile să poată intra în legătură cu parteneri potenţiali, precum investitori, parteneri de afaceri, universităţi şi centre de cercetare.
Modificările aduse programului Orizont 2020 vor pregăti terenul pentru crearea unui consiliu european al inovării şi includ cerinţă de a utiliza 1,6 miliarde EUR în perioada 2018-2020 pentru a furniza un sprijin de jos în sus pentru proiectele de inovare revoluţionare realizate de start-up-uri cu potenţial de creştere. Reţeaua Startup Europe va fi consolidata pentru a conecta grupurile şi ecosistemele din întreaga Europă. În 2017, Comisia va prezenta propuneri privind un portal digital unic, care să faciliteze accesul online la informaţii privind piaţa unică, la proceduri, la asistenta şi la consultanta pentru cetăţeni şi întreprinderi.
Reţeaua întreprinderilor europene (EEN) oferă servicii de consultanţă specifice pentru start-up-uri – prin intermediul consultanţilor în domeniul extinderii întreprinderilor – inclusiv cu privire la oportunităţile de finanţare, la crearea de parteneriate şi la modalităţile de participare la achiziţiile publice transfrontaliere. Comisia va adopta un set de măsuri menite să sprijine utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală de către IMM-uri şi va acţiona în vederea facilitării accesului start-up-urilor la piaţa europeană a achiziţiilor publice în valoare de 2.000 de miliarde EUR.
„Start-up-urile locale de astăzi ar putea deveni poveştile de succes mondial de mâine. Pentru că dorim să le ajutăm să rămână şi să se dezvolte în Europa, le vom ajuta să se orienteze printre reglementările percepute adesea ca obstacole, pentru a beneficia pe deplin de piaţa unică, le vom oferi posibilitatea de a beneficia de o a doua şansă, fără a fi stigmatizate dacă nu reuşesc din prima încercare, şi vom îmbunătăţi accesul la finanţare prin stimularea investiţiilor private cu capital de risc”, a declarat vicepreşedintele CE Jyrki Katainen, responsabil pentru locurile de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate.
La rândul ei, comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, a recunoscut că „în prezent, start-up-urile nu profită pe deplin de oportunităţile oferite de piaţă unică”.
„Înfiinţarea şi extinderea unei întreprinderi în Europa trebuie să devină mai simple. Europa trebuie să devină prima alegere pentru întreprinzători atunci când doresc să-şi concretizeze ideile de afaceri în întreprinderi de succes. Acest lucru va stimula crearea de noi locuri de muncă, inovarea şi competitivitatea în Europa”, a mai spus ea.


Articole înrudite