COMUNICAT DE PRESĂ 03 septembrie 2021 Recomandat

Vineri, 03 Septembrie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță lansarea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 52/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

Obiectivul general - promovarea creșterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre Galați.

  • Data de la care pot fi depuse cereri de finanţare 06.09.2021, ora 11,00;
  • Data până la care pot fi depuse cereri de finanţare 11.10.2021, ora 23,00;

Modalitatea şi locul depunerii proiectelor: cererile de finanțare și documentele anexă semnate electronic vor fi încărcate in sistemul electronic MySmis (https://2014.mysmis.ro) doar în intervalul menționat mai sus.

Măsura 1: Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adăugată; învățare continuă; inovare. 

Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiect: 739.213,17 lei

  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):739.213,17 lei/165.798,62 euro;
  • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutor public nerambursabil): 13.375,5 lei/3.000 euro;

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.flagalati.ro;

Prin prezentul apel, proiectele care intră sub incidența ajutorului de minims nu sunt eligibile.

Date de contact: telefon 0263 344.026, e-mail office@flagalati.ro, pagina web: www.flagalati.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu