Comunicat de presă 07.02.2022 Recomandat

Luni, 07 Februarie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lansarea proiectului

„Diversificarea producției QUANTUM CONSTRUCT prin fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat”

QUANTUM CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea producției QUANTUM CONSTRUCT prin fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat”, cod SMIS 137928, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 9.386.471,65 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.804.571,36 lei.

Obiectivul specific al proiectului constă în diversificarea producției prin fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

Acest obiectiv se va realiza printr-un set de activități ce își propun ca rezultat final îmbunătățirea competitivității economice:

- Achiziționarea de active corporale și necorporale;

- Activități de publicitate și informare aferente proiectului;

- Activități de recertificare;

- Activități de internaționalizare prin participarea la târg;

- Activități de consultanță pentru întocmire plan de afaceri și cerere de finanțare și pentru realizarea managementului de proiect.

Durata de implementare a proiectului este de 34 luni: respectiv de la data 27.04.2020 până la data 31.01.2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: DANIEL ISTUDOR administrator QUANTUM CONSTRUCT S.R.L., telefon: 0755.031.711, e-mail: office@quantum-group.ro, adresa: Județ Galați, Sat Vânători, Comuna Vânători, str. Foltanul, nr. 131A, camera 2.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu