Comunicat de presă 09.11.2021 Recomandat

Marți, 09 Noiembrie 2021 11:22
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNA COROD, cu sediul în județul Galați, localitatea Corod, str. Ștefan cel Mare nr. 258, telefon 0236.864.006, dantenie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19191 la Registrul autorităților publice, CIF 4393166, reprezentată legal prin Tenie Dumitru Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Corod, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145478, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 357 din 22.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 10 luni, începând din 22.09.2021 până în data de 31.07.2022 la următoarele sedii: Liceul Tehnologic nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 1 din Corod, Școala Gimnazială nr. 1 din Blânzi și Școala Primară nr. 1 din Cărăpcești.

Valoarea totală a proiectului este de 1.415.704,12 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 1.166.127,01 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

 • 1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .
 • 2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.
 • Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

  Isac Doru – Manager de proiect

  Tel: 0236.864.006, Fax: 0236.864.002

  Web: www.primariacorodgl.ro

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu