Comunicat de presă 13 iulie 2022 Recomandat

Miercuri, 13 Iulie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT – cod SMIS 153299)

https://proinvent.ugal.ro/

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de beneficiar) în parteneriat cu Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, București, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași implementează proiectul „PROGRAM PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ȘI INOVĂRII ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ DE EXCELENȚĂ” (PROINVENT), codSMIS 153299, cofinanţat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 - Educație și competențe ; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Apel de proiecte POCU/993/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”. Obiectiv Specific: O.S.6.13.Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Grupul-țintă este format din 86 studenţi doctoranzi şi 29 cercetători post-doctorat (selectați în două etape). Rezultatele așteptate vor urmări îndeplinirea indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat imediat prevăzuți în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice. Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.

Proiectul se va implementa pe durata a 18 de luni, data începerii – 06.06.2022 / data finalizării – 05.12.2023, valoarea totală eligibilă: 5.691.841,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 4.838.064,90 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 739.939,28 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului – 113.836,82 lei. Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 iulie 2022, în Galați.

Manager proiect - Prof. univ.dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

Contact: Prof. univ.dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, nicoleta.ifrim@ugal.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu