28 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă 25.03.2022
Comunicat de presă 25.03.2022

DISEMINARE REZULTATE ”STUDIU DE CERCETARE TRANSFRONTALIER DE VALORIFICARE A ECOSISTEMELOR ÎN LUNCA JOASĂ A PRUTULUI INFERIOR” - 2SOFT/1.2/38

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați (FLAG Galați), în calitate de partener, derulează proiectul ”CROSS ECOSS PRUT” - 2SOFT/1.2/38 finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea capacității instituționale a ICDEAPA și a partenerilor săi (FLAG Galați si Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, Cahul) pentru cercetare aplicată, care vizează valorificarea potențialului transfrontalier al resurselor acvatice într-o manieră durabilă în zona Lunca Joasă a Prutului Inferior.

În cadrul acestuia, in perioada 18 – 23 martie 2022, echipa de proiect a FLAG Galați a diseminat rezultatele proiectului mai sus menționat. Astfel, in cadrul a 2 întâlniri de tip hybrid (fizic si online) cu actori locali interesati de la nivelul localitatilor Frumușița, Tulucești (județul Galați) si Botoșani (județul Botoșani) au fost prezentate rezultatele cercetării științifice si socio-economice, realizate la nivelul proiectului, inclusiv prin distribuirea de materiale elaborate, respectiv broșuri, portofolii, studiul integrat de cercetare, manualul de economie verde.

Cele doua cercetări s-au concretizat într-un studiu integrat cu rolul de a analiza potenţialul surselor acvatice în zona Lunca Joasă a Prutului Inferior și identificarea celor mai bune soluţii pentru un management durabil al resurselor; evaluarea potenţialului socio-economic al regiunii de frontieră Galaţi-Cahul și evaluarea nevoilor populaţiei locale în ceea ce privește activităţile economice și utilizarea durabilă a resurselor acvatice în ariile protejate, dar și cercetări pentru soluţii inovatoare pentru dezvoltarea „economiei verzi” ca o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea economică durabilă în Lunca Joasă a Prutului Inferior.  

Din punct de vedere științific:

  • cercetările au avut drept scop evidențierea potențialului productiv al râului Prut, prin analiza biocenozelor din zonă
  • direcțiile de cercetare au vizat: efectuarea pescuitului științific; analize hidrochimice și hidrobiologice ale probelor de apă, determinarea metalelor grele și a pesticidelor din apă, pește și sedimente.
  • pe parcursul a 12 luni (pe sezoane – primăvară, vară, toamnă și iarnă), au fost evaluate 326 de exemplare - pești din speciile ciprinidelor(crap, caras, babușcă) și răpitorilor (somn).
  • hidrochimic, zonele analizate au valori ale parametrilor ce încadrează apa în clasa a II a de calitate conform Ordinului MMGA nr. 161/2006, respectiv reflectă condiţia de calitate pentru protecţia ecosistemelor acvatice.
  • indiferent de anotimpul de recoltare sau de sectorul din care au fost recoltate probele, materialul piscicol prezintă un grad de siguranță alimentară ridicat și sunt apte consumului uman.
  • ihtiofauna este influențată majoritar de acțiunile antropice, fiind în continuă diminuare cantitativă și calitativă, îndeosebi a speciilor economic valoroase;
  • se constată o presiune asupra speciilor de pești cu valoare economică, dar au capacitatea anuală de a se reproduce natural.

La modul general, ecosistemele prezintă stabilitate deși asupra lor acţionează o serie de factori antropici. Așadar, acestea pot fi valorificate din punct de vedere al pescuitului comercial, recreativ și pot oferi servicii prietenoase cu mediul prin care se pot dezvolta diverse activităţi economice.

Din punct de vedere al cercetării socio-economice s-a constatat că:

  • efectele schimbărilor climatice și ale poluării sunt resimţite la un nivel foarte ridicat atât în localităţile de pe teritoriul proiectului din România, cât și de pe teritoriul proiectului din Moldova;
  • principalele efecte ale acestor fenomene se reflectă asupra activităţii populaţiei prin renunţarea la activităţi de pescuit, diminuarea potenţialului economic (a fost afectată agricultura, legumicultura, creșterea animalelor etc.), migraţia locuitorilor, secarea și colmatarea bălţilor, starea de sănătate ș,i implicit, capacitatea de muncă a oamenilor;
  • măsurile identificate de populație pentru dezvoltarea socio-economică în arealul analizat sunt facilităţile pentru ecoturism, circuitele turistice și activităţile culturale;

 

Proiectul ”CROSS ECOSS PRUT” - 2SOFT/1.2/38 se implementează în parteneriat cu: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați (România) în calitate de Lider, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut – Dunăre, Galați (România) – Beneficiar 1 și Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, (Republica Moldova) – Beneficiar 2.

Articole înrudite