COMUNICAT DE PRESĂ 25.09.2019 Recomandat

Miercuri, 25 Septembrie 2019 15:07
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor anunţă lansarea proiectului ”SOS Vârstnicii -
servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din judeţul Galaţi”,
finanţat de Consiliul Judeţean Galaţi conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu o valoare de 110.250 lei.
Conferinţa de lansare a proiectului se va organiza în data de 26.09.2019, ora 14.30,
în cadrul Adăpostului temporar din str. Brăilei nr. 138d-et.1 ( în curte la DGASPC Galaţi).
Obiectivul general al proiectului consta în creşterea gradului de acces la serviciile
socio-medicale în rândul vârstnicilor fără adăpost.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-Creşterea accesului la servicii sociale inovatoare pentru 20 persoane vârstnice
vulnerabile din judeţul Galaţi prin dezvoltarea serviciilor sociale şi medicale în cadrul
Adăpostului
-Încurajarea, includerea şi participarea la viaţa socială a comunităţii a vârstnicilor fără
adăpost care sunt supuşi riscului de a fi marginalizaţi
-Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de problematica vârstnicilor
fără adăpost
-Creşterea implicării autorităţilor şi instituţiilor publice locale din comunităţile vizate în
promovarea de iniţiative pentru rezolvarea problematicii sociale a vârstnicilor fără
adăpost
Proiectul se derulează in perioada 16.09.2019-05.12.2019.
Pentru mai multe informaţii, persoană de contact este: Dna. Alecu Aurelia-Director
executiv, telefon: +40236470040, e-mail: fsv_galati@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu