15 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TECUCI - ŞCOALA NR.10 „DIMITRIE STURDZA”, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.26, LOCALITATEA TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI - Data: August 2023 (2)
Comunicat de presă: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TECUCI - ŞCOALA NR.10 „DIMITRIE STURDZA”, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.26, LOCALITATEA TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI - Data: August 2023 (2)

Comunicat de presă
Data: August 2023
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TECUCI -
ŞCOALA NR.10 „DIMITRIE STURDZA”, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.26, LOCALITATEA
TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea
implementării proiectului “Creşterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul TecuciȘcoala
Nr.10 Dimitrie Sturdza, strada 1 Decembrie 1918 Nr.26, localitatea Tecuci, județul Galați” cod
MySMIS 118527. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - ”Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 - ”Sprijinirea
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice
şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.
Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2017-31.08.2023
Valoarea totală a proiectului de este de 1.655.005,34 lei, din care:
Valoarea totală eligibilă este de 1.014.402,87 lei, din care:
 Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 862.242,44 lei (85%)
 Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 131.872,37 lei (13%)
 Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 20.288,06 lei (2%)
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 640.602,47 lei
Obiectivul general al proiectului:
Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirilor
Ateliere si Sala de Sport din cadrul Scolii Generale nr.10 „Dimitrie Sturdza”, care să conducă la un
consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Rezultate obținute:
 Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și
asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
Proiectul şi-a propus lucrări de eficiență energetică pentru clădirile Ateliere şi Sală Sport din cadrul
Şcolii Generale nr.10 „Dimitrie Sturdza”, astfel ca la finalul proiectului să avem clădiri din zona
municipiului cu aspect estetic urban mărit, clădiri cu un consum redus de energie, clădiri care să asigure
un confort sporit pentru elevii şi cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în acestea.
Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1
Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Persoană de contact: Trifan Dan, manager proiect.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Articole înrudite