18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă Galaţi, 18 aprilie 2023
Comunicat de presă Galaţi, 18 aprilie 2023

Consiliul Judeţean Galaţi anunță închiderea oficială a proiectului

„Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut - Dunăre”, SMIS 152255

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, anunță închiderea oficială a proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut – Dunăre”, contractul de finanțare fiind semnat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020.

Acest proiect a fost finanţat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Obiectivul specific 3 – Conservarea patrimoniului material și imaterial de valori care definesc zona de pescuit și acvacultură, Măsura 3 – Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală.

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești Prut – Dunăre din județul Galați, precum și consolidarea rolului comunităților pescărești. Scopul proiectului a fost crearea unui spațiu comun de dialog cu comunitatea locală pescărească din zona pescărească Prut – Dunăre din Galați.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 8 noiembrie 2021, iar perioada de implementare a proiectului a fost de 18 luni.

Bugetul total al proiectului a fost de 136.302,49 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost în valoare de 96.805,80 lei, cofinanțarea eligibilă a UAT Județul Galați a fost 0 lei iar cea neeligibilă a fost în sumă de 39.496,69 lei.

Evenimentul pentru închiderea oficială a proiectului va avea loc în data de 18 aprilie 2023, ora 10:00, în Sala de evenimente a Consiliului Judeţean Galaţi din strada Eroilor, nr. 7 şi va avea drept obiectiv informarea comunității locale cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului. La eveniment vor participa reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și ai instituțiilor mass-media locală şi regională.

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Manuela Panaitescu, manager de proiect, director executiv adjunct în cadrul Direcției Programe, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302537, fax: 0236-413031, email: directia.programe@cjgalati.ro.


Articole înrudite