Finalizarea proiectului „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe D din cartierul Micro 13B şi PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galaţi” 26.07.2021 Recomandat

Luni, 26 Iulie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „ Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe D din cartierul Micro 13B şi PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galaţi”, cod MySMIS 117881, finanțat  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, în baza contractului de finanțare nr. 4445 din 14.06.2019  încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați, ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al acestui proiect a constat în creșterea performanței energetice a celor 101 apartamente ale blocurilor D din cartierul Micro 13 B și PR3A din cartierul Micro 21 ale municipiului Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental și a sănătății locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încalzire și scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.

Rezultate obținute:

În urma implementării proiectului a avut loc reabilitarea termică a celor două imobile, prin aplicarea de termosistem, înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie din profile PVC cu geam termoizolator, termoizolarea planșeelor dinspre spațiile neîncălzite, schimbarea lămpilor de iluminat cu lămpi tip LED, dotarea cu lift modern a blocului PR3A.

Impactul proiectului

Proiectul, pe lângă rezultatele pozitive directe, generează pe parcursul implementării și după implementare următoarele beneficii:

- îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;

- reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;

- reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum.

Beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt atât locuitorii actuali cât și cei viitori, precum și întreaga comunitate/populație din zonă prin efectul benefic asupra mediului înconjurător, ca urmare a reducerii emisiilor de carbon.

Valoarea totală a proiectului este de 2.019.550,46 lei, din care valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat este de 1.123.420,93  lei.

Perioada implementare : 07.02.2017-  31.07.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236307703, Manager proiect – domnul Burtea Ionel,  e-mail ionel.burtea@primariagalati.ro 

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu