LANSAREA PROIECTULUI POCU/633/6/14/130633 11 iunie 2021 Recomandat

Vineri, 11 Iunie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu S.C. Alewijnse Marine Galați S.A. și S.C. Liberty Galati S.A. lansează proiectul “PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI RELEVANTE CNC ȘI SNCDI _CALIFICAT” - POCU/633/6/14/130633.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Educație și competențe; Prioritatea de investiții 10.iv., Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; OS 6 .14., Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul are o durată de 24 de luni, fiind derulat în perioada 8.02.2021-7.02.2023 și se ridică la o valoare totală de 2.346.963,41 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 2.293.093,09 lei.

Obiectivul general al proiectului este ”Dezvoltarea de acțiuni specifice de asistență și suport prin cofinanțare de fonduri nerambursabile FSE pentru o rată crescută de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învăţare la locul de muncă din zona Galați, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI din Regiunea de dezvoltare Sud-Est, pentru un grup țintă eligibil de minim 185 elevi, din care minim 36% persoane din grupuri vulnerabile pentru îmbunătățirea inserției profesionale a 40 elevi din grupul țintă și dezvoltarea de competențe certificate cerute pe piața muncii la nivelul a 141 elevi în domeniul calificărilor de nivel 3, 4, 5, prin parteneriate cu valoare adăugată între lider unitate de învățământ și angajatorii activi pe piața muncii.”

 

Grupul țintă:

 • 185 de elevi, inclusiv de etnie rroma și din mediul rural, participanți la stagii de practică, informați și consiliați;
 • 185 persoane, inclusiv de etnie rroma și din mediul rural, cu competențe TIC certificate CISCO pentru dezvoltarea competențelor, inclusiv a celor TIC, privind continuarea studiilor;
 • 50 de elevi implicați în activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă, implicați în organizarea, funcționarea și evaluarea întreprinderilor simulate și firmelor de exercițiu.

Principalele rezultate vizate:

 • 6 grupe de stagii de practică desfăşurate pentru 185 de persoane;
 • 141 persoane certificate, inclusiv cu competențe TIC;
 • 20 de burse/premii acordate la încetarea calităţii de participant;
 • 185 persoane care beneficiază de servicii de orientare și consiliere;
 • 185 de elevi evaluați cu instrumente inovative de orientare și evaluare a competențelor;
 • 40 de persoane angajate după încetarea calităţii de participant;
 • o platformă de informare și orientare profesională;
 • 1 laborator inovativ de lucru dotat prin proiect;
 • 3 seminarii de informare pentru 90 persoane;
 • 4 excursii tematice pentru 185 elevi;
 • 2 întreprinderi simulate și 3 firme de exerciţiu;
 • 4 activități internship și schimburi de experiență, inclusiv cu vizite tematice;
 • 20 de persoane înscrise pentru continuarea studiilor/formării profesionale.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capital  Uman 2014-2020

Date de contact:

LIDER: Liceul Tehnologic "Paul Dimo" Galați -

Manager proiect - ing. Mirela Carmen NIȚĂ

Email: paul_dimo@yahoo.com

PARTENER 1: S.C. Alewijnse Marine Galați S.A.

Expert Coordonator implementare activităţi P1 – Daniela DAMIAN

email: info@alewijnse.com

 

PARTENER 2: S.C. Liberty Galati S.A.–

Expert Coordonator implementare activităţi P2 – ing. Gabriela NEGOIȚĂ

email: gabriela.negoita@libertysteelgroup.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu