22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Modificări ale Guvernului pentru a sprijini mai bine beneficiarii si a accelera, astfel, absorbţia de fonduri europene
Modificări ale Guvernului pentru a sprijini mai bine beneficiarii si a accelera, astfel, absorbţia de fonduri europene
Guvernul a modificat, Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Scopul modificării este accelerarea absorbţiei de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaţionale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă). Noile prevederi ale Ordonanţei vizează, printre altele, următoarele:
- Lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta pentru plata salariilor, subvenţiilor, burselor, premiilor şi onorariilor şi la cererea de plată, nu doar la cererea de prefinanţare sau rambursare.
Concret, prin această reglementare se flexibilizează implementarea şi se reduce presiunea de pe bugetul propriu al beneficiarului de fonduri europene.
- Flexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă şi apă uzată. Astfel, sumele acordate operatorilor ca prefinanţare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de aceştia până la cererea de rambursare finală. În acest fel, se vine în sprijinul operatorilor regionali pentru a implementa investiţiile din proiecte fără a fi necesar ca aceştia să facă demersuri suplimentare pentru derularea proiectelor.
- O altă modificare prevede ca, pentru proiectele cu parteneri transnaţionali - persoane juridice nerezidente care nu au sediu permanent pe teritoriul României - să se poată deschide cont în trezorerie prin împuternicit, pentru a putea utiliza cererea de plată (în plus faţă de cel al prefinanţării şi/sau al rambursării).
Modificarea OUG 40/2015 este parte a demersului iniţiat de Guvernul României pentru simplificarea accesului la fondurile europene, având ca obiectiv o mai bună susţinere a beneficiarilor de fonduri europene.

Articole înrudite