18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
ADR Sud-Est a prezentat apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020
ADR Sud-Est a prezentat apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, a organizat marţi, 29 august 2017, o sesiune de informare cu privire la  apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020, respectiv Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A  - Clădiri rezidentiale si Operaţiunea B  - Clădiri publice şi Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4E,  Obiectivul specific 3.2  - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. În cadrul aceluiaşi eveniment, a avut loc şi o scurtă prezentare a utilizării MySMIS - sistemul electronic de depunere a aplicaţiilor în vederea evaluării.

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A  - Clădiri rezidentiale (mai precis blocuri construite in perioada 1950 - 1990)

Se finanţează : 

• îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolare anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu superior, planşeu peste subsol), şarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;

• reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă; 

• implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea energiei electrice;

• orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrari de reparaţii la faţade etc.);

• întocmirea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020. 

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B  - Clădiri publice.

Se finanţează: 

• îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

• introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; 

• utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior); 

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; 

• orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade etc.); 

• realizarea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4E,  Obiectivul specific 3.2  - reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Se finanţează: 

• Investiţii destinate îmbunătăţirii transportului public urban de călători 

- mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 - infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători

• Investiţii destinate transportului electric şi nemotorizat

• Alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană.


Articole înrudite