22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
OSIM va acorda un ajutor de minimis pentru brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate
OSIM va acorda un ajutor de minimis pentru brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate
Guvernul a adoptat un memorandum de încadrare în politicile economico-financiare ale statului român a sprijinului financiar acordat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru brevetarea invenţiilor româneşti în străinătate. Sprijinul financiar se acordă sub forma unei sume nerambursabile, prin virament bancar, persoanelor juridice solicitante a unei cereri de brevet de invenţie la OSIM, pentru care s-a constituit un depozit naţional reglementar şi pentru care OSIM nu a luat o Hotărâre de respingere sau nu a fost declarată ca fiind retrasă.
Fondul pentru sprijinirea brevetării invenţiilor este aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli al OSIM şi nu va depăşi suma de 200.000 euro într-un an. Alocarea anuală a ajutorului se face conform instrucţiunilor emise de OSIM, care prevăd eşalonarea unei cote anuale, pentru perioada 2017-2020.
Pot beneficia de acest sprijin financiar următoarele categorii:
- persoanele fizice române cu un venit brut mediu lunar, în ultimele 12 luni, mai mic de 10 ori decât media venitului brut, în ultimele 12 luni.
- persoanele juridice române din categoria IMM-urilor, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea  înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.
Acest ajutor de minimis respectă regulamentele UE şi nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare a Comisiei Europene.
Măsura prevăzută în programul de guvernare stimulează mediul de afaceri românesc pentru a valorifica potenţialul inovativ de care dispune, prin accesarea pieţei Uniunii Europene, dezvoltarea afacerilor şi ca o consecinţă, creşterea investiţiilor alocate în inovare.
Obţinerea unor drepturi exclusive pe teritoriul Uniunii Europene sau altor state, în funcţie de domeniul de activitate, va stimula dezvoltarea spiritului antreprenorial, transferul de tehnologie românească în străinătate prin creşterea numărului de cereri de brevete. În prezent, în ce priveşte inovarea, România ocupă locul 48 în lume, iar în cadrul Uniunii Europene, se află pe ultimul loc (28). Instrucţiunile privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti se vor aplica de la data intrării în vigoare a acestora până la data de 31.12.2020, în acord cu regulamentele Comisiei Europene privind acordarea ajutoarelor de minimis.

Articole înrudite