22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
„Am modificat mai multe acte normative prin care urgentăm accesul la fondurile europene”
„Am modificat mai multe acte normative prin care urgentăm accesul la fondurile europene”

Guvernul României a modificat, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbţia de fonduri europene şi de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport şi pe celelalte programe operaţionale. Întrucât până la data de 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicaţii de plată în valoare de minim 3.4 miliarde euro, am considerat necesară urgentarea măsurilor care să asigure condiţiile recuperării întârzierilor înregistrate în absorbţia fondurilor europene, afirmă Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri Europene.Guvernul României a modificat, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2017, mai multe acte normative, în scopul de a accelera absorbţia de fonduri europene şi de a facilita implementarea proiectelor pe infrastructura de transport şi pe celelalte programe operaţionale. Întrucât până la data de 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicaţii de plată în valoare de minim 3.4 miliarde euro, am considerat necesară urgentarea măsurilor care să asigure condiţiile recuperării întârzierilor înregistrate în absorbţia fondurilor europene, afirmă Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri Europene.Noile prevederi ale Ordonanţei vizează, printre altele, următoarele:1. Modificarea mecanismului prefinanţării. Efectul modificării - reducerea presiunii de pe bugetele proprii ale beneficiarilor de fonduri europenePrin prezenta OUG se introduce posibilitatea acordării de prefinanţare pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile, respectiv pentru toate proiectele implementate de autorităţi publice locale şi beneficiari privaţi, indiferent de fondul european care le finanţează. Noul mecanism introdus reduce presiunea asupra bugetelor proprii ale beneficiarilor şi asigură, la nivelul autorităţilor de management, o gestionare mai eficientă a fondurilor nerambursabile, precum şi o mai bună monitorizare a proiectelor finanţate.Măsura vine şi în sprijinul accelerării implementării proiectelor din fonduri europene. Ordonanţa are un efect direct şi asupra implementării proiectelor, prin crearea unui mecanism care motivează beneficiarul să finalizeze lucrările în termenele asumate, pentru a avea acces la întreaga sumă de prefinanţare, în conformitate cu reglementările OUG 49/2017. Înainte de această modificare, era prevăzută posibilitatea acordării de prefinanţare beneficiarilor numai pentru cheltuielile salariale eligibile în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.2. Modificarea pragului de supracontractare. Efect – creşterea absorbţiei fondurilor europeneS-a decis lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, astfel:• La nivel de program din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat se poate contracta în limita a 50% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale;• La nivel de program Fondul Social European, Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.3. Modificarea eliberării autorizaţiilor de construire pentru proiectele de infrastructură de transport de interes national. Efect - accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional cu finanţare europeanăOdată cu această modificare, se eliberează autorizaţii de construire fără elaborarea şi aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional finanţate din fonduri europene. De aseamenea, această modificare simplifică legislaţia pentru proiectele de investiţii din România, măsură prevăzută în Programul de Guvernare.În conformitate cu reglementările OUG 49/2017, se pot emite autorizaţii de construire fără elaborarea şi aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructura de transport de interes naţional, care sunt cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea I- Reţele de transport şi/sau în Master Planul General de Transport al României, cu excepţia porturilor, aeroporturilor, gărilor, triajelor, depourilor, metroului, terminalelor de transport combinat şi punctelor de trecere a frontierei, fără afectarea prevederilor referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii. Aceste măsuri vin în sprijinul accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional cu finanţare europeană.4. Instituirea unei norme privind emiterea titlului de creanţă pentru beneficiarii naţionali care pot fi din categoria universităţilor, institutelor de cercetare, organizaţii sau fundaţii, instituţii/autorităţi publice. Efect - reîntregirea bugetului de statAvând în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013, precum şi necesitatea finalizarii programelor aferente acestei perioade, se impune o intervenţie legislativă, în sensul introducerii de reglementari care să facă posibilă continuarea finanţării programelor până la finalizarea, în bune condiţii, a acestora şi prevederea mecanismelor şi fluxurilor financiare necesare recuperării debitelor şi reglării soldurilor finale.Prin completările aduse prin propunerea de ordonanţă de urgenţă se instituie măsurile necesare pentru reîntregirea bugetului de stat. În lipsa acestor măsuri, recuperarea sumelor în instanţă presupune un proces de durată cu impact asupra disponibilităţii unor fonduri necesare asigurării altor finanţări urgente. Textul integral al OUG 49/2017 poate fi consultat în Monitorul Oficial nr. 507/30.06.2017.


Articole înrudite