16 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Patru scheme de ajutor de minimis pentru IMM-uri
Patru scheme de ajutor de minimis pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat, în şedinţa de săptămâna trecută, un memorandum privind susţinerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, primele dintre cele zece programe naţionale adresate antreprenorilor în acest an.
Potrivit unui comunicat al Executivului, cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în anul 2020 cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat.
"Noutatea faţă de anii anteriori adusă implementării acestor programe finanţate de la bugetul de stat, în vederea sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM în Romania, este de natură să simplifice accesul la finanţare al întreprinzătorilor, oferindu-le acestora, pe lângă posibilitatea completării online a planurilor de afaceri sau de investiţii, evaluarea electronică şi în timp real, caracteristici comune cu anii anteriori şi posibilitatea de a urca în aplicaţia informatică de înscriere toată documentaţia administrativă de care funcţionarii publici au nevoie la verificarea veridicităţii informaţiilor. În alţi ani, aceste documentaţii se depuneau la Oficiile teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie în format fizic", afirmă secretarul de stat din Ministerul Economiei, Claudiu Vrînceanu, în sursa citată.
Schemele de minimis iniţiate de Ministerul Economiei şi gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie sunt elaborate pentru acest an, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani.

Comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Astfel, "Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă" are un buget alocat de 21,049 milioane de lei în acest an.
Executivul estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program, al cărui obiectiv este sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Schema de finanţare vizează o alocaţie financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor

"Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri" are un buget alocat de 22,7 milioane de lei în acest an, estimându-se minimum 501 de beneficiari.
Obiectiv programului vizează dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor, stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.
Schema de finanţare prevede alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri.

Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor

"Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" are în 2016 un bugetul de 500.000 de lei, preconizându-se minimum 10 beneficiari. Obiectivul programului este legat de stimularea şi sprijinirii demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare.
Schema de finanţare pentru acest program are în vedere o alocaţie financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 de lei. Organizarea Târgurilor IMM-urilor"Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor" are anul acesta un buget de 3 milioane de lei, estimându-se un număr de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program.
Obiectiv programului este promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători sau întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici sau instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti. Schema de finanţare a acestui program vizează o alocaţie financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participării la târg.
Ajutorul de minimis se acordă sub forma unor alocaţii financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri şi aprobate în cadrul etapei de verificare şi certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor, iar prin programele destinate târgurilor se acordă ajutor de minimis constând în rambursarea cheltuielilor cu transportul şi cazarea participanţilor.
Guvernul preconizează ca efecte ale implementării schemelor de minimis pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor creşterea numărului întreprinderilor mici şi mijlocii nou înfiinţate şi creşterea numărului locurilor de muncă nou create şi menţinute cel puţin până în 2019.
Actul normativ prin care vor fi promovate la nivel naţional schemele de ajutor de minimis este ordinul ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.
Executivul precizează că schemele de ajutor de minimis instituite de Ministerul Economiei respectă în totalitate regulile pe plan naţional şi european în materie de ajutor de minimis.
Schemele de minimis pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii implementate prin zece programe naţionale sunt bugetate pentru anul 2016 cu suma de 159,490 milioane de lei.


Articole înrudite