PNDR pune la bătaie 200 milioane de euro pentru proiecte privind infrastructura de irigaţii Recomandat

Miercuri, 23 Ianuarie 2019 16:50
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, va deschide, după un interval de 7 zile calendaristice de la postarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului şi a documentelor de procedură aferente, în forma finală aprobată, o nouă sesiune de primire de proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru sub-măsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de irigaţii. În cadrul sesiunii ce urmează a se deschide, suma disponibilă pentru selecţia proiectelor va fi de 200 milioane euro, depunerea urmând a se face la nivel naţional. Alocarea publică a sub-măsurii este de 441 milioane euro, până în prezent fiind lansate 2 sesiuni de depunere proiecte la nivel naţional cu o alocare de 368 milioane euro şi una la nivelul zonei ITI Delta Dunării cu o alocare de 7 milioane euro.
În cadrul sesiunilor deja lansate au fost depuse 233 proiecte, fiind selectate 199 proiecte în valoare de 195,8 milioane euro şi contractate 192 proiecte în valoare de 187,2 milioane euro. Beneficiarii eligibili în cadrul sesiunii vor fi organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI/FOUAI) înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole. Vor fi finanţate proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de un milion euro/proiect şi care vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, respectiv modernizarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum şi racordarea la utilităţi, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat. OUAI/FOUAI vor putea primi finanţare pentru achiziţia de echipamente de irigat în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Detalii privind modul de accesare sau alte informaţii relevante sunt disponibile pe paginile web ale AFIR şi MADR.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu