22 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
POCA - 45 de milioane lei pentru acţiuni de îmbunătăţire a accesului la justiţie
POCA - 45 de milioane lei pentru acţiuni de îmbunătăţire a accesului la justiţie

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) deschide o nouă linie de finanţare, cu un buget alocat de 45.000.000 lei, în cadrul Axei prioritare 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.3 - Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.
Cererea de proiecte nr. CP3/2017 - Sprijin pentru acţiuni de îmbunătăţire a accesului la justiţie are drept solicitanţi eligibili: Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Public, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul de Mediere, Curtea de Arbitraj, asociaţii profesionale cu activitate în domeniul justiţiei, ONG-uri cu activitate în domeniul justiţiei.
Cererea de proiecte se regăseşte în sistemul informatic MySMIS, astfel: Cod apel: POCA/113/2/3/Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia; Titlu: CP3/2017 – Sprijin pentru acţiuni de îmbunătăţire a accesului la justiţie.
Odată cu lansarea cererii de proiecte nr. CP3/2017, Ghidul solicitantului cu anexele aferente este pus la dispoziţia potenţialilor beneficiari pe site-ul programului.
Proiectele finanţate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la un grad crescut de acces la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii de informare/educaţie juridică şi oferirea de servicii suport, inclusiv de asistenţă juridică, puse la dispoziţia cetăţenilor. Părţile interesate spot să depună cererile de finanţare până la data de 30 martie 2017, ora 17.00.
POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11 - Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi eficienţa administraţiei publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013. Programul finanţează proiecte ale administraţiei publice care urmăresc crearea unei administraţii moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate, proceduri clare, simple şi predictibile de funcţionare şi profesionalizarea funcţionarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă şi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.


Articole înrudite