22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
(POCU) 2014-2020: Contracte semnate de peste 1 miliard de lei din fonduri europene ce vor duce la creşterea locurilor de muncă
(POCU) 2014-2020: Contracte semnate de peste 1 miliard de lei din fonduri europene ce vor duce la creşterea locurilor de muncă
Ministrul delegat pentru fonduri europene, doamna Rovana Plumb, a semnat contracte de finanţare ce vor fi implementate în actuala perioadă de programare, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în valoare de peste 1 miliard de lei.
Cele peste 100 proiecte semnate până în prezent vizează:
- reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate;
- sprijin pregătitor pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din oraşele cu peste 20.000 de locuitori, în contextul mecanismului de DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii);
- creşterea ocupării, prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană (apelul Diaspora Start-up), respectiv dezvoltarea întreprinderilor de economie socială.
Sunt finanţate acţiuni care urmăresc, printre altele: acordarea unor pachete integrate (servicii de sprijin pentru ante-şcolari şi preşcolari, şcoală după şcoală, a doua şansă) pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii (ucenicie, stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă), susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii (inclusiv a ocupării pe cont propriu - prin sprijin, acordarea de micro-granturi), furnizarea de servicii medico-sociale (inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate), îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile, asistenţă juridică ş.a. 
Alte tipuri de proiecte vizează înfiinţarea Grupurilor de Acţiune Locală şi elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv acţiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale: implementarea unor programe de formare antreprenorială, implementarea de planuri de afaceri finanţate din fonduri europene, monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor, susţinerea dezvoltării întreprinderilor de economie socială. 
„Accelerăm ritmul de contractare, astfel încât să înceapă implementarea efectivă a proiectelor, care va avea ca rezultate directe creşterea locurilor de muncă şi sporirea nivelului de trai pentru cei aflaţi în risc de sărăcie – două dintre obiectivele asumate prin Programul de Guvernare”, a declarat ministrul delegat pentru fonduri europene, doamna Rovana Plumb.

Articole înrudite