22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD
Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată în data de 21.09.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi va fi publicată pe site-ul programului www.inforegio.ro.
Ghidul conţine informaţiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererilor de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.
Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MySMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 21.11.2017, ora 12.00, iar Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 21.05.2018, ora 12.00.
 

Articole înrudite