POR 2014-2020: MDRAP va lansa un nou apel de proiecte pentru microîntreprinderi Recomandat

Miercuri, 24 Aprilie 2019 15:46
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorităţii de investiţii POR 2.1.A – Microîntreprinderi. Conform calendarului estimativ, Ghidul specific ar putea fi publicat în site-ul programului, pe data de 6 mai 2019. Proiectele vor putea fi depuse doar prin intermediul MySMIS, în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Faţă de primul apel de proiecte, lansat în cadrul priorităţii de investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi în luna mai 2016, principalele modificări sunt: Apelul va fi lansat doar pentru regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă permite acest lucru: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest şi Centru; Termenul de depunere a autorizaţiei de construire, în etapa precontractuală, este de 90 de zile calendaristice; Au fost introduse prevederi privind păstrarea numărului mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare; Au fost actualizate referinţele la anii fiscali relevanţi pentru anumite criterii şi paginile web; Au fost actualizate categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Cererea de finanţare va putea fi semnată în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident; Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare a fost completată cu situaţiile în care pot fi solicitate clarificări; Condiţiile contractuale au fost actualizate, ca şi cele precontractuale, prin eliminarea obligativităţii depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată şi a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, conform prevederilor OUG 57/2007; Formularul cererii de finanţare a fost actualizat conform modificărilor MySMIS.

În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investiţiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, Bucureşti Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unităţi administrativ-teritoriale din cadrul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, judeţul Tulcea şi nordul judeţului Constanţa, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării). Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanţare societăţile comerciale şi cooperativele care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea şi extinderea spaţiilor de producţie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale şi necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei. Finanţarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu