22 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
POR: Modificarea Ghidului Solicitantului pentru alte trei apeluri de proiecte
POR: Modificarea Ghidului Solicitantului pentru alte trei apeluri de proiecte
În data de 27.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI şi a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
 
Astfel, principalele prevederi se referă la:
·Revizuirea punctului 1 "Documente statutare ale solicitantului şi, dacă este cazul, ale partenerilor", subsecţiunea 5.4.1 - Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, secţiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI
·Revizuirea punctului 18 "Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect", subsecţiunea 5.4.1- Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, secţiunea 5.4 - Anexele la cererea de finanţare aplicabile prezentelor apeluri, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI, precum şi din cadrul Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1
·Revizuirea Notelor de subsol nr. 10, 11 şi 12 aferente punctului 10 - "Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la un nivel al consumului anual specific de energie primară, respectiv un nivel anual specific al emisiilor de CO2, care nu poate depăşi valorile menţionate în tabelul menţionat la prezentul punct 10, secţiunea 4.2 din Ghidul specific", Secţiunea 4.2 - Eligibilitatea proiectului, a componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi a activităţilor, din cadrul Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI
·Revizuirea/interpretarea punctului XXI din cadrul Anexei 3.1.B-2 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI,
·Revizuirea/interpretarea punctului XXII din cadrul Anexei 3.1.B-2. ITI – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (Grila CAE), ataşată la Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1
 
Modificările din cadrul ordinului de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
Forma consolidată a Ghidului Specific este publicată pe site-ul programului.
Programul Operaţional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuţia naţională.

Articole înrudite