18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
POR: S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă
POR: S-a aprobat Ghidul solicitantului pentru Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii, 10.1 - Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar in relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată.
Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru proiecte aferente Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.3 Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive, conţine informaţiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2017/10/10.1/10.3/1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.
Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 24 Noiembrie 2017, ora 12:00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 24 Aprilie 2018, ora 12:00.


Articole înrudite