Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pare să se urnească

 
Miercuri, 12 Iulie 2017 11:35
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Autoritatea Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), a anunţat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanţare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru următoarele linii de finanţare:Autoritatea Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), a anunţat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanţare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru următoarele linii de finanţare:M I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017  M I.17 Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine. Depunere proiecte: 04 august 2017 - 18 august 2017M I.6 Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 18 august 2017  M I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii şi adăposturi. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 02 septembrie 2017  M I.2 Servicii de consiliere. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017M I.22 Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite. Depunere proiecte:  04 iulie 2017 - 18 august 2017M I.1 Inovare. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017M I.21 Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017M II.5 a Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 29 iulie 2017M II.1 Inovare. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017M II.2 Investiţii productive în acvaultură. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 02 septembrie 2017M II.3 Investiţii productive în acvacultură - eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 02 septembrie 2017M II.4 Investiţii productive în acvacultură – creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 18 august 2017M II.7 Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017M II.12 Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017  M VI.1 Control şi executare. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 30 noiembrie 2017M VI.2 Colectarea datelor. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 30 noiembrie 2017M IV.1 Planuri de producţie şi comercializare . Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017M IV.3 Măsuri de marketing. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 - 13 august 2017  M IV.4 Prelucarea produselor pescăreşti şi de acvacultură. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 - 02 septembrie 2017
19 măsuri lansate prin Programul Operaţional de Pescuit
Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM anunţă lansarea a 19 măsuri în cadrul a 21 de apeluri de depunere de proiecte, însumând 117.296.942 € (536.506.812,14 lei), sprijin public pus la dispoziţia beneficiarilor.În cadrul acestor apeluri pot fi depuse cereri de finanţare în următoarele domenii:• Pescuit: proiecte privind inovarea, consilierea, creşterea selectivităţii uneltelor de pescuit, colectarea deşeurilor marine, diversificarea activităţilor desfăşurate de către pescari, înlocuirea motoarelor, creşterea valorii adăugate a capturii şi  modernizarea infrastructurii pescăreşti;• Acvacultură: inovarea, consilierea, realizarea/modernizarea/extinderea de ferme piscicole, creşterea eficienţei energetice;• Implementarea Politicii Comune în domeniul Pescuitului: sunt vizate activităţile desfăşurate de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură privind controlul pescuitului şi colectarea de date;• Comercializare şi procesare: elaborarea şi sprijinirea implementării planurilor de producţie şi comercializare, măsuri de marketing şi procesarea peştelui din pescuit şi din acvacultură.Perioada de depunere a proiectelor variază de la 30 la 60 de zile, în intervalul 29 iunie 2017 – 18 august 2017. Detalii despre apelurile lansate se găsesc pe site-ul Autorităţii de Management, www.ampeste.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu