25 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ,,Miron Costin” - Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați
Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ,,Miron Costin” - Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ,,Miron Costin” - Corp C1 și C2, str. Alba Iulia nr. 1 Galați, Cod SMIS 137393, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice,  Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Galați, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Creșterea performanței energetice a corpurilor C1 și C2 din strada Alba Iulia nr. 1 în care funcționează Școala gimnazială ”Miron Costin” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.
  2. Reducerea amprentei de carbon a clădirilor, ca urmare a reducerii consumurilor energetice.

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de elevii învățământului primar și gimnazial, precum și de personalul didactic și nedidactic. Beneficiarii indirecți reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate care este direct influențată de condițiile de învățare oferite elevilor din această școală. De asemenea, beneficiarii indirecți sunt și copiii de vârstă preșcolară care în următorii ani vor frecventa ciclurile primar și gimnazial în cadrul Școlii Gimnaziale "Miron Costin".

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.908.914,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.577.783,53 lei.

Durata de implementare a proiectului: 15.03.2019 – 30.04.2024.

Impactul investiției la nivelul localității: reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Galați.

Date de contact: Manager proiect – Viorel MANCAȘ, e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite