18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
S-a publicat Ghidul specific 2.2A - apel dedicat ITI Delta Dunarii
S-a publicat Ghidul specific 2.2A - apel dedicat ITI Delta Dunarii

S-a aprobat versiunea finală a „Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR./2017/2/2.2A/ITI- APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII", din cadrul axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, a fost aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 176/2018 şi se găseşte pe site-ul programului.
„Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR./2017/2/2.2A/ITI - APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII", din cadrul axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor" conţine informaţiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte mai sus menţionat, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi. Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 23.02.2018, ora 12:00.
Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 23.08.2018, ora 12:00.


Articole înrudite