Se lansează cel de-al doilea apel de proiecte pentru grupul vulnerabil "copii" Recomandat

Miercuri, 06 Februarie 2019 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

A fost aprobată lansarea apelului cu numărul 2 pentru grupul vulnerabil "copii" în cadrul O.S. 8.3 C, atât la nivel naţional cât şi în zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, "Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale" a fost aprobat vineri, 01 februarie 2019, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, interimar, şi va fi publicat în site-ul programului.
Documentul conţine informaţiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil "copii", referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi. Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS. Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C, iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanţare o perioadă de patru luni. Apelul este de tip necompetitiv, pe principiul "primul venit, primul servit", bazat pe lista de centre de plasament ce urmează să fie închise elaborată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), în cadrul proiectului SIPOCA 2.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu