STRATEGAL continuă cu succes implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Marți, 30 Iulie 2019 17:10
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală STRATEGAL a organizat al doilea eveniment de informare a beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari având drept scop prezentarea stadiului activităţii STRATEGAL şi a măsurilor de finanţare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL. Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate de asociaţie.
În perioada 25 septembrie 2018 - 31 octombrie 2023, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală STRATEGAL desfăşoară proiectul „Sprijin pentru funcţionarea STRATEGAL”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul oraşelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcţionarea Grupului de Acţiune Locală (GAL) şi animarea comunităţii în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care îşi propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică în teritoriul SDL.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu