06 DECEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
A fost anunţat calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare
A fost anunţat calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare

Ordinul Ministerului Educaţiei privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi al Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 a fost publicat astăzi, 23 martie 2022, în Monitorul Oficial şi astfel se dă startul oficial la înscrierea la clasa pregătitoare.

Înscrierile încep oficial pe 11 aprilie şi au loc până pe 10 mai 2022, potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial. În această perioadă, părinţii vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

Pe 28 martie se afişează circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

CALENDAR OFICIAL AL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar:
- 28 martie 2022: Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
- 29 martie 2022: Postarea pe site-ul CJRAE/ CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa nr. 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, şi care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit în ţară din străinătate.
- 29 martie 2022: Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către  consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi.
- 30 martie – 8 aprilie 2022: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar.

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:
- Înregistrarea cererilor transmise/ depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
- Eliberarea / transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar are comandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:
- Înregistrarea de către CJRAE/ CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin.
- Planificarea de către CJRAE/ CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare.
- Desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/ CMBRAE.
- Eliberarea/ transmiterea către părinte de către CJRAE/ CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
- Soluţionarea de către Comisia judeţeană de înscrierea copiilor în învăţământul primar a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea scrierii învăţământul primar.
- 11 aprilie 2022: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unităţile de învăţământ preşcolar sau CJRAE/ CMBRAE, către comisiile judeţene/ Comisia Municipiului Bucureşti.

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar:
- 11 aprilie – 10 mai 2022: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.
- Depunerea/ transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar:
- 11 mai – 12 mai 2022: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.
- 13 mai – 25 mai 2022: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază; Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
- 26 mai 2022: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
- 27 mai 2022: Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar:
- 30 mai 2022: Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar.
Informarea Ministerului Educaţiei de către Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalităţi de comunicare şi transfer de documente online, după caz.
- 31 mai – 7 iunie 2022: Depunerea/ transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.
- 8 iunie – 9 iunie 2022: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidaţii înscrişi în această etapă.
- 10 iunie 2022: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
- 1 septembrie – 8 septembrie 2022: Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a  cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Articole înrudite