18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Calendarul examenului de BAC 2023 a fost modificat
Calendarul examenului de BAC 2023 a fost modificat

Ministerul Educaţiei a modificat perioada în care elevii de clasa a XII-a se pot înscrie la examenul de Bacalaureat 2023 printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial. Astfel, noua perioadă de înscriere a fost stabilită pentru intervalul 29 mai-7 iunie, conform ordinului nr. 3.930 din 5 aprilie 2023. Înainte de această modificare, înscrierea se putea face între 29 mai şi 2 iunie. O altă modificare adusă prin acelaşi ordin se referă la clasele cu specializări autorizate să funcţioneze provizoriu.
La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: „(2^1) În cazul în care există unităţi de învăţământ liceal în cadrul cărora funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu, unice la nivel naţional, elevii din aceste clase vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ liceal care au acreditat profilul/domeniul de pregătire pentru specializările/calificările respective, din judeţ sau din alte judeţe/municipiul Bucureşti, după caz.”

Calendarul modificat al examenului naţional de Bacalaureat 2023, Sesiunea iunie – iulie 2023
29 mai—7 iunie 2023: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12—14 iunie 2023: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
14—15 iunie 2023: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
14—16 iunie 2023: Evaluarea competenţelor digitale — proba D
19—21 iunie 2023: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională — proba C
 26 iunie 2023: Limba şi literatura română — proba E.a) — proba scrisă
27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului şi specializării — proba E.d) — proba scrisă
29 iunie 2023: Limba şi literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
3 iulie 2023: Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00—18.00
4—6 iulie 2023: Rezolvarea contestaţiilor
 7 iulie 2023: Afişarea rezultatelor finale

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023
17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
7 – 8 august 2023: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8 august 2023: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
9 august 2023: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
10 – 11 august 2023: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
16 august 2023: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
18 august 2023: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
21 august 2023: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
25 august 2023: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 18:00)
26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestaţiilor
29 august 2023: Afişarea rezultatelor finale.


Articole înrudite