30 SEPTEMBRIE 2023 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comisia Europeană a aprobat Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027 (PAP) pentru România
Comisia Europeană a aprobat Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027 (PAP) pentru România

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a primit aprobarea Comisiei Europene privind Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027. Alocarea financiară totală, pentru perioada de programare 2021 -2027 acordată României este de 232.072.724,00 milioane euro, din care contribuţia UE reprezintă 162.450.905 milioane euro.
Prin implementarea acestui program, MADR va contribui la:
- dezvoltarea unui pescuit comercial durabil marin şi în apele interioare;
- o acvacultură durabilă şi competitivă, care să folosească eficient resursele disponibile;
- organizarea pieţei pescăreşti, inclusiv consolidarea organizaţiilor pescăreşti şi sprijinirea lanţului scurt de comercializare;
- dezvoltarea zonelor pescăreşti, punând în valoarea oportunităţile oferite de economia albastră durabilă.
Axa prioritară care beneficiază de cea mai mare alocare financiară, respectiv de 108.401.171,00 euro, este dedicată promovării activităţilor sustenabile de acvacultură, precum şi prelucrării şi comercializării produselor provenite din pescuit şi acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.
Următoarea axă prioritară, cu o alocare financiară totală de 55.813.488,00 euro, vizează promovarea pescuitului durabil şi a refacerii şi conservării resurselor biologice acvatice, urmată de axa prioritară dedicată facilitării dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare şi continentale şi favorizarea dezvoltării comunităţilor care practică pescuitul şi acvacultura, care va dispune de o sumă în valoare de 53.933.702,00 euro.
Programul este corelat cu Pactul Verde European, cu Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030, precum şi cu Strategia de la fermă la consumator şi încurajează rezilienţa, tranziţia verde, tranziţia digitală şi valoarea adăugată în cadrul sectorului de pescuit şi acvacultură.

Articole înrudite