Consiliul Concurenţei cere modificarea regulamentelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare Recomandat

Joi, 04 Iulie 2019 11:49
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliul Concurenţei solicită autorităţilor publice locale/Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) modificarea Regulamentelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în sensul eliminării oricăror prevederi prin care operatorii interni acordă competenţe de avizare doar anumitor companii pentru a desfăşura activităţi conexe furnizării acestor servicii (proiectare, branşamente, racorduri, extinderi şi devieri de reţele de apă şi canalizare stradale, montare/demontare contoare). Solicitarea Autorităţii de concurenţă este făcută în urma derulării unei anchete sectoriale pe piaţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile reşedinţă de judeţ şi ADI din România.

În acelaşi sens, Consiliul Concurenţei atrage atenţia şi operatorilor interni, cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, să nu încalce reglementările din domeniul concurenţei prin includerea în procedurile proprii a unor prevederi conform cărora doar anumite companii pot realiza lucrările de servicii conexe. Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare sunt, după caz, gestionate de autorităţile administraţiei locale sau de ADI cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice. Asociaţiile gestionează, în numele unităţilor administrativ-teritoriale, furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv în ceea ce priveşte crearea şi modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii. Asociaţiile pot delega gestiunea serviciului operatorilor regionali, care primesc astfel dreptul exclusiv de a presta serviciul în aria de operare stabilită prin contract. Autoritatea de Concurenţă a constatat că durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este, de regulă, între 25-49 ani, având posibilitatea de prelungire. În aceste condiţii, pe perioada derulării contractului, piaţa este închisă pentru concurenţă. Ca urmare, Consiliul Concurenţei solicită autorităţilor publice locale/ADI să compatibilizeze durata contractelor de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu investiţiile ce urmează a fi realizate.

În acelaşi timp, Autorităţile publice trebuie să contacteze Consiliul Concurenţei şi să obţină avizarea măsurilor ce prevăd încredinţarea directă a contractelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, înainte de atribuirea contractelor pentru a evita încălcarea regulilor de concurenţă şi ajutor de stat. Atribuirea în mod direct a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice în beneficiul propriei companii, care poate fi operator intern ori operator regional, după caz, se poate realiza cu avizul Autorităţii de Concurenţă, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Studiul Autorităţii de Concurenţă a mai arătat că în perioada analizată (2013 - 2017), preţurile la apa potabilă produsă şi distribuită de către operatorii regionali şi municipali au crescut în medie cu 11,69%, iar tarifele la canalizare-epurare au crescut cu 35,13%. Astfel, tariful mediu total al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, în anul 2017, a fost de 6,01 lei/mc. Cel mai mare tarif al serviciului este practicat de RAJA Constanţa - 7,72 lei/mc, pe locurile următoare aflându-se Apă Canal 2000 Piteşti - 7,42 lei/mc, Compania de Apă Dâmboviţa Târgovişte - 7,40 lei/mc, Apavil Râmnicu Vâlcea - 7,32 lei/mc şi Compania de Apă Buzău - 7,24 lei/mc.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu