22 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Profesorii pot preda până la 70 de ani, în anumite condiţii
Profesorii pot preda până la 70 de ani, în anumite condiţii

Profesorii pot preda până la 70 de ani, potrivit metodologiei de mobilitate, publicată recent în Monitorul Oficial, dacă nu li s-a emis deja decizia de pensionare şi depun până pe 29 ianuarie 2024 o cerere în acest sens la secretariatul şcolii, conform calendarului oficial.
Şcolile pot aproba cererile acelor profesori care îndeplinesc mai multe condiţii:
- cadrului didactic nu i s-a emis decizia de pensionare şi până la data de 1 septembrie 2024 nu împlineşte vârsta de 70 de ani;
- posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete şi au viabilitate de cel puţin un an şcolar, luând în considerare şi cererile privind reducerea normei didactice de predare, fară diminuarea salariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale în vigoare;
- la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile de la pct.1 şi urmează să fie menţinute în activitate, că titular, în funcţia didactică.
În condiţiile în care, până în 1 septembrie a.c. se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai este îndeplinită condiţia de la lit. b) sau lit. c), inspectorul şcolar general revocă decizia emisa conform alin. (11).
Calendarul pentru profesorii care vor să fie la catedră până la 70 de ani:
- depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ; perioada: 3-29 ianuarie 2024
- aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratul şcolar; termen: 31 ianuarie 2024
- întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) din Metodologie şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2024-2025, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare; perioada: 1-2 februarie 2024
- înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare; perioada: 5-6 februarie 2024
- soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar; termen: 7 februarie 2024.


Articole înrudite