18 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Taxele pe poluare şi emisii poluante auto vor fi restituite în cinci ani
Taxele pe poluare şi emisii poluante auto vor fi restituite în cinci ani

Sumele restituite de stat persoanelor fizice şi firmelor din taxa pe poluare auto şi cea pentru emisiile poluante, în urma unor decizii judecătoreşti, vor fi primite de contribuabili în tranşe anuale pe cinci ani, provenind din încasările aferente timbrului de mediu la bugetul Fondului pentru Mediu.
Plata sumelor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit OUG 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.
Astfel, sumele de plată stabilite prin hotarârile judecatoreşti se actualizează cu indicele preţurilor de consum, iar dobânzile se calculează până la data plăţii integrale, respectiv data stabilită prin borderoul întocmit de organul fiscal pentru fiecare tranşă anuală.
Cererile de restituire se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.
Termenul de depunere este cel legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.
Cererea trebuie să fie însoţită de hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată, o copie a actului de identitate şi împuternicirea reprezentantului legal, dacă este cazul. Cererea se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, putându-se prelungi în cazul solicitării de documente suplimentare. Documentele depuse la organul fiscal competent vor fi transmise Administraţiei Fondului pentru Mediu, clasic sau electronic, pentru a se stabili graficul de plată a tranşelor anuale, care va fi comunicat Fiscului în cinci zile de la data înregistrării documentelor primite.
Plata pentru prima tranşă anuală se va face în luna următoare datei comunicării graficului de către Administraţia Fondului pentru Mediu organului fiscal, iar pentru următoarele tranşe anuale în lunile aprilie şi noiembrie ale fiecăruia dintre următorii patru ani, în funcţie de data depunerii cererii. Înainte de efectuarea plăţii la fiecare tranşă, Fiscul verifică dacă contribuabilul are datorii neachitate, în acest caz realizând compensările legale.
Contribuabilii care au sume de primit, eventual rămase în urma compensării, vor fi programaţi de către Fisc pe o listă, transmisă în copie şi la Administraţiei Fondului pentru Mediu, fiind înştiinţaţi pentru data stabilită.
Restituirea către firme se va realiza doar prin decontare bancară în contul indicat prin cererea de restituire, iar către persoanele fizice se poate şi în numerar la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în funcţie de opţiunea acestuia.
Procedura se va aplica şi cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri executorii, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă a Guvernului 8/2014 care reglementează aceste plăţi, respectiv a cererilor de restituire pentru care nu s-au comunicat contribuabililor solicitanţi decizia de restituire şi nota de restituire.


Articole înrudite