15 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Deputat PNL Galaţi, Onuţ Atanasiu: Sprijin financiar şi şcolar pentru mamele minore
Deputat PNL Galaţi, Onuţ Atanasiu: Sprijin financiar şi şcolar pentru mamele minore

România se confruntă cu un fenomen ce s-a dovedit până acum extrem de dificil de soluţionat: aproape jumătate din numărul mamelor minore cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană sunt din ţara noastră. În anul 2020, de exemplu, 731 de tinere cu vârsta sub 15 ani au devenit mame.
Din păcate, 85% dintre mamele şi gravidele cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la şcoală, majoritatea abandonând-o înainte de sarcină.
În urma consultărilor dintre Comia de Educaţie din Camera Deputaţilor, din care fac parte în calitate de vicepreşedinte, şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei a fost identificată o dublă soluţie: de sprijin financiar şi educaţional.
Astfel, elevele gravide şi elevii părinţi vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor, care să le permită să-şi continue studiile, inclusiv prin oferirea, acolo unde este posibil, de posibilităţi de învăţare online.
În vederea protejării dreptului la educaţie a elevelor gravide şi elevilor părinţi, Ministerul Educaţiei elaborează, în 12 luni de la adoptarea legii, o metodologie specifică privind şcolarizarea elevelor gravide şi a elevilor părinţi, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.
Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, autorităţile publice locale, cultele recunoscute de lege şi organizaţiile neguvernamentale promovează programe de prevenire a sarcinilor nedorite şi a maternităţii timpurii în rândul elevilor. Programele vor fi adaptate vârstei şi nivelului de dezvoltare al elevilor.
Elevele gravide şi elevii părinţi beneficiază cu prioritate de următoarele facilităţi care vizează combaterea abandonului şcolar:
a) motivarea unui număr limitat de absenţe;
b) transferul în cadrul unor grupe speciale, cu program flexibil;
c) asistenţă medicală specifică în cabinetele de medicină şcolară şi în cabinete specializate;
d) activităţi de învăţare remedială;
e) activităţi în cadrul programului „Şcoala după şcoală” şi a programului educaţional „A doua şansă”. Metodologia de organizare a programului educaţional va cuprinde în mod obligatoriu măsuri specifice care să faciliteze accesul la acesta.
f) consiliere şcolară, inclusiv cu sprijinul unui mediator şcolar, şi psihologică;
g) consiliere administrativă cu privire la drepturile educaţionale, inclusiv cu sprijinul unui mediator şcolar;
h) prioritate la înscrierea copilului în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel antepreşcolar din apropierea unităţii de învăţământ la care este înscris elevul părinte;
i) prioritate la accesarea serviciilor complementare de educaţie timpurie;
j) prioritate la transfer în cadrul unei unităţi de învăţământ care are în structură nivelul antepreşcolar pentru înscrierea copilului;
k) posibilitatea de a amâna examenele în cazul în care acestea coincid cu perioada de naştere sau cu perioada de îngrijire a copilului.
Pe toată perioada şcolarizării elevelor gravide sau elevilor părinţi, se desemnează un cadru didactic monitor, care are obligaţia de a supraveghea parcursul educaţional al acestora, de a ţine în permanenţă legătura cu unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înmatriculaţi şi de a propune măsuri educaţionale în interesul acestora.
Elevele gravide beneficiază de rezervarea locului de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ la care sunt şcolarizate şi au dreptul de a reveni în unitatea de învăţământ, oricând în timpul anului şcolar.
În cazul în care elevele gravide sau elevii părinţi întâmpină dificultăţi financiare în a-şi asigura necesarul de rechizite, haine sau alte resurse necesare pentru a participa la cursuri, aceştia vor fi sprijiniţi financiar.
În unităţile administrativ-teritoriale, cu un număr crescut de eleve gravide şi elevi părinţi, la nivelul unităţii de învăţământ unice sau cu cele mai multe astfel de cazuri înregistrate, se alocă suplimentar, în mod obligatoriu, un post de mediator şcolar.
Mamele minore reintegrate într-o unitate de învăţământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, cu condiţia frecventării orelor de curs.


Articole înrudite