22 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
A.B.A. Prut-Bârlad verifică barajele de importanţă C şi D
A.B.A. Prut-Bârlad verifică barajele de importanţă C şi D

În urma Hotărârii nr. 42 din 03.10.2022 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind dispunerea măsurilor necesare verificării tehnice a calităţii construcţiei şi siguranţei exploatării barajelor aflate pe teritoriul României, specialiştii din cadrul A.N. „Apele Române” vor efectua o acţiune complexă de verificare a acumulărilor din categoria de importanţă C şi D, indiferent de deţinător.

La nivelul A.N. „Apele Române” şi A.B.A. s-au constituit 115 echipe alcătuite din personal INA/IBA/ITA şi Exploatare Lucrări Hidrotehnice. 230 de specialişti înzestraţi cu logistica necesară vor verifica în teren atât barajele de categorie C şi D administrate de autorităţile publice centrale sau locale, cât şi pe cele administrate de agenţi economici. Aceştia sunt angrenaţi cu precădere în verificarea stadiului reglementării privind siguranţa în exploatare, modul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin expertize şi inspecţii tehnice, existenţa actelor de reglementare şi respectare a acestora, precum şi starea tehnică a lucrărilor hidrotehnice.

verificari baraje 2

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu urmări nedorite la nivelul comunităţilor locale, vor fi verificate 2.025 de baraje. Dintre acestea, 321 se află în administrarea A.N. „Apele Române”, iar celelalte 1.704 de baraje se află în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, a autorităţilor publice sau a altor deţinători. Acţiunea se va finaliza până la data de 20 noiembrie 2022 cu un raport de sinteză ce va furniza o imagine actualizată a stării construcţiilor încadrate în categoriile de importanţă C şi D.

La nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad se află 403 de baraje de categoria C şi D aflate în administrarea altor deţinători şi 51 în administrarea A.B.A Prut-Bârlad.

! La barajele din categoriile C şi D, de importanţă normală şi redusă, aferente acumulărilor permanente şi nepermanente din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad, personalul verifică următoarele:
- stadiul realizării măsurilor dispuse anterior prin procesele verbale de control;
- demersurile iniţiate de administratori pentru obţinerea actelor de reglementare din punct de vedere al siguranţei barajului precum şi al gospodăririi apelor;
- starea tehnică şi funcţionalitatea lucrărilor şi echipamentelor hidromecanice;
- personalul de exploatare al acumulărilor să fie calificat şi atestat în domeniu hidrotehnic.

În funcţie de particularităţile identificate la teren, inspectorii de gospodărire a apelor vor evalua situaţia şi vor fi luate măsuri în consecinţă, conform legislaţiei în vigoare.

Raportul va cuprinde măsurile ce se impun pentru exploatarea în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi va fi înaintat Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne, se arată într-un comunicat al Administraţiei Bazinale de Apă Prut-Bârlad.


Articole înrudite