19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Celor care nu au aflat încă, le aducem la cunoştinţă, iar celor care au aflat, le reamintim că în România funcţionează din anul 1997 instituţia Avocatul Poporului, autoritate publică autonomă care are ca misiune apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.
Pentru a-şi putea îndeplini misiunea, Avocatul Poporului a fost dotat de Constituţie cu instrumente juridice specifice. Dintre acestea, o importanţă deosebită prezintă capacitatea sa de a declanşa controlul constituţionalităţii legilor, control care este garanţia  respectării Constituţiei în activitatea legislativă. Avocatul Poporului va utiliza această prerogativă atunci când o lege sau o ordonanţă încalcă, direct sau indirect, drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
Recent, Avocatul Poporului a recurs la această procedură pentru a înlătura o reglementare discriminatorie care a afectat cadrele didactice. Astfel, în luna iulie 2013, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională  cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.284 alin.(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, care are următorul cuprins: „Personalului didactic care a avut calitatea de titular  şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare i se poate recunoaşte această calitate de către consiliul de administraţie,... cu condiţia renunţării la pensie pe perioada cât rămâne titular.” În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Avocatul Poporului a invocat încălcarea principiului egalităţii în drepturi consacrat de art.16 alin.(1) din Constituţie, de către textul de lege criticat, deoarece impune personalului didactic pensionat din învăţământul preuniversitar, care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, menţinut în activitate ca titular, să renunţe la pensie pe perioada cât rămâne titular, indiferent de cuantumul pensiei. În acest fel se instituie un tratament discriminatoriu faţă de ceilalţi pensionari, proveniţi din alte domenii de activitate, care pot cumula pensia cu salariul obţinut pentru munca prestată în sectorul public, dacă pensia netă nu depăşeşte salariul mediu brut pe economie.
Procedând la soluţionarea sesizării, Curtea Constituţională a extins controlul şi la art.289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, deoarece instituie aceeaşi regulă  şi pentru învăţământul universitar şi a apreciat că excepţia ridicată este întemeiată. Drept urmare, prin Decizia nr.397 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr.663 din 29 octombrie 2013, Curtea Constituţională a admis sesizarea Avocatului Poporului şi a declarat neconstituţionale dispoziţiile art.284 alin. (7)  şi ale art.289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. În consecinţă, conform art. 147 alin. (1) din Constituţie, aplicarea acestor dispoziţii se suspendă de drept de la data publicării deciziei. Dacă în termen de 45 de zile de la această dată, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord cu dispoziţiile Constituţiei dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, efectele juridice ale acestora încetează.
Persoanele care se consideră lezate de autorităţile publice trebuie să ştie că Biroul teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului, având ca rază de competenţă judeţele Brăila, Galaţi şi Vrancea, este întotdeauna  în slujba cetăţeanului şi poate fi contactat telefonic la numărul 0236/32.00.10 şi pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; de asemenea, acordă audienţe de luni până joi, între orele 9 – 16, şi vineri, între orele 9 – 12.

Expert, Liviu COMAN-KUND


Articole înrudite