03 MARTIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Control în unităţile de producere a energiei electrice
Control în unităţile de producere a energiei electrice

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfăşura Campania de control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511, informează Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi.
Campania de control este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU, şi se va desfăşura în perioada 1 – 28 februarie 2023, în toate judeţele în care există de întreprinderi mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt, care efectuează activităţi de producere a energiei electrice cod CAEN 3511 – această clasă include activitatea instalaţiilor generatoare de energie electrică - prin centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel şi energie regenerabilă (energie eoliană, energie solară, energie de biomasă).
Inspectorii de muncă vor controla toate unităţile cu activităţi în domeniul producerii energiei electrice existente în fiecare judeţ şi vor verifica următoarele:
• modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria de producere a energiei electrice;
• modul în care angajatorii asigură condiţii adecvate de desfăşurare a activităţii în special, în ceea ce priveşte asigurarea:
- echipamentului colectiv şi individual de protecţie;
- transportului la şi de la locurile de muncă;
- echipamente de muncă corespunzătoare activităţilor desfăşurate şi riscurilor prezente la locurile de muncă;
- efectuării, în siguranţă, a lucrărilor de mentenaţă a utilajelor.
• modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.
Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, despre această campanie: „Având în vedere dispoziţia dată de prim-ministrul Guvernului României, dl. Nicolae Ciucă, în şedinţa de guvern din data de 31.01.2023, începând cu data de 1.02.2023, în toate unităţile care desfăşoară activităţi economice încadrate în codul CAEN 3511 se desfăşoară activităţi de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru desfăşurarea acţiunilor de control, fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit tematici specifice, în funcţie de societatea ce urmează să fie controlată, după anumite criterii, cum ar fi: specificul activităţii de producere a energiei electrice; în funcţie de neconformităţile identificate la controalele anterioare şi de cele mai frecvente cauze de producere a accidentelor de muncă. Am dispus ca, alături de toţi inspectorii de muncă din compartimentul SSM care, prin fişa postului, au repartizate aceste domenii economice pentru activitatea de control, să fie angrenaţi în această acţiune de control şi ceilalţi inspectori de muncă, cu prioritate cei specializaţi în domeniul electric, mecanic. Şi de această dată, acţiunea este motivată şi de frecvenţa evenimentelor ce au loc în acest domeniu şi de numărul de accidente de muncă care au loc în instalaţiile de producere a energiei. În industria producerii energiei electrice, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: electrocutare prin atingere directă şi indirectă, explozie, incendiu, de neutilizarea mijloacelor şi echipamentelor de protecţie adecvate şi de nerespectarea procedurilor de lucru. Din cauza riscurilor specifice acestei activităţi, se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care angajatorii realizează, în industria producerii energiei electrice, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Considerăm că este necesară atât o instruire adecvată, precum şi o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activităţii de inspecţie să permită o îmbunătăţire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.”


Articole înrudite