18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
PROIECTUL „3R – RECALIFICARE, RESPONSABILITATE, REUŞITÔ ÎŞI NUMÃRà ABSOLVENÞII
PROIECTUL „3R – RECALIFICARE, RESPONSABILITATE, REUŞITÔ ÎŞI NUMÃRà ABSOLVENÞII
Proiectul derulat de Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi din Galaţi în parteneriat cu Grupul Şcolar “Anghel Saligny” şi-a îndeplinit obiectivul principal de dezvoltare a capitalului uman prin calificarea sau recalificarea angajaţilor pentru menţinerea pe piaţa muncii. Peste 80 de participanţi la cursurile organizate de cei doi parteneri au promovat cu brio şi sunt pregătiţi să profeseze în domeniile pentru care s-au pregătit, respectiv lucrător social, pedagog social, operator introducere, prelucrare şi validare date dar şi instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.
Grupul ţintă vizat provine din mediul urban şi rural din Regiunea Sud-Est, aparţinând categoriilor de persoane slab calificate la locul de muncă a persoanelor care au dorit să se recalifice în meseriile puse la dispoziţie prin intermediul programului.
Motivaţia implementării acestui proiect a fost determinat de lipsa unor prognoze clare pe termen mediu şi lung, incompatibilitatea între cerere si oferta de instruire, lipsa unor programe în conformitate cu noile tehnici şi tehnologii, informarea deficitară a populaţiei cu privire la programele de calificare şi recalificare profesională, deziteresul manifestat de agenţii economici în a oferi condiţii pentru o practică reală şi o eficientă calificare a angajaţilor.
Proiectul proaspăt încheiat a asigurat flexibilitatea şi calificarea forţei de muncă în vederea obţinerii unor performanţe privind calitatea în domeniile mai sus menţionate.

Finanţare şi cheltuieli

Programul a fost cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în Oameni”, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” cu domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formarea profesională continuă (FPC)” cu o sumă de peste 1.800.000 lei nerambursabili. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 2.000.000 lei, la care şi-a adus contribuţia beneficiarul, adică Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi, cu suma de aproape 40.000 lei şi bugetul de stat cu suma nerambursabilă de aproape 60.000 lei. Proiectul s-a derulat în perioada 01.09.2011-31.08.2013.
Banii au fost cheltuiţi în etape pentru lansare, promovare şi diseminarea proiectului. S-au realizat mape de prezentare şi de lucru, bannere, materiale consumabile, papetărie, birotică, abonamente la telefonie mobilă, administrare pagină web, audit. Au urmat activităţile de susţinere a programului prin contabilitate, asigurare şi întreţinere utilităţi, administraţie clădiri, transport, întreţinere şi reparare echipamente, asigurare echipamente de protecţie, arhivare. Bani s-au cheltuit şi pentru dotarea sediului de proiect prin achiziţionarea de sisteme de aer condiţionat, centrale termice, mobilier, echipamente.
Logistica a fost asigurată de ambii parteneri. Astfel, AJPS a contribuit cu o sală de conferinţe, două săli de curs, cinci birouri cu dotările necesare şi două autoturisme închiriate. Grupul Şcolar „Anghel Saligny” a pus la dispoziţie trei săli de curs, două laboratoare IT şi sapte birouri dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor.

Grup ţintă şi cursuri

După selecţia beneficiarilor s-a trecut la tot procesul de înscriere, înregistrare în baza de date, realizarea tematicii, pregătirea cursurilor si începerea lor.
AJPS a susţinut două cursuri cu tematici diferite, prin care s-a urmărit asimilarea noţiunilor teoretice şi punerea în practică a acestora în vederea obţinerii competenţelor pentru meseriile de „Operator introducere, prelucrare şi validare date”, la care au participat 41 de cursanţi. Cursul însumează 720-240 ore de teorie şi 480 de ore practică şi cursul de „pedagog social”, la care au participat 45 de cursanţi, cu acelasi număr de ore de teorie şi practică.
Partenerul a susţinut tot două cursuri, de „Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze”, la care au participat 46 de cursanţi, şi de „Lucrător social”, cu o prezenţă de 41 de cursanţi. Orele de teorie au fost între 1080 şi 240, iar cele de practică între 720 şi 480.
Cursurile s-au finalizat cu susţinerea examenului de absolvire şi acordarea certificatelor acreditate MMFES şi MECTS. 87 de cursanţi au obţinut certificarea pentru meseriile pe care le-au învăţat.

Obiective orizontale

Programul derulat a avut în vedere câteva idei de bază conform cărora reprezentanţii celor doi parteneri şi-au desfăşurat întreaga activitate. Egalitatea de şanse a fost respectată prin cooptarea atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor de vârste diferite, şi s-a urmărit ca pe parcursul programului să nu existe situaţii de constrângere sau limitare a unei dintre părţi. Îmbătrânirea activă a fost alt punct avut în vedere, prin combinarea avantajelor diferitelor grupuri de vârstă şi obţinerea unei atitudini pozitive la locul de muncă. Promovarea dezvoltării durabile duce la o pregătire mai bună a angajaţilor, care vor face faţă oricăror schimbări survenite la locul de muncă.
Dezvoltarea tehnologică a fost un alt factor important al proiectului. Astfel, prin utilizarea noilor instrumente şi tehnologii, activităţile proiectului au oferit cursanţilor posibilitatea îmbunătăţirii competenţelor în sfera IT. Inovaţia acţiunilor propuse în proiect a creeat noi oportunităţi de asimilare a informaţiei şi noi posibilităţi de punere în practică a cunoştinţelor.

Articole înrudite