Admitere 2019: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi scoate la concurs 1.510 locuri la buget şi 2.172 locuri cu taxă Recomandat

Marți, 09 Iulie 2019 12:18
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi scoate la concurs pentru sesiunea de Admitere - iulie 2019, la ciclul I de studii universitare de licenţă, un număr de 1.510 locuri la buget şi 2.172 locuri cu taxă.

Concursul are loc pe bază de dosar, cu câteva excepţii: candidaţii care optează pentru Facultatea de Arte, pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pentru domeniul Teologie de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie şi, respectiv, pentru domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiilor de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, precum şi candidaţii care se înscriu la Facultatea de Medicină şi Farmacie vor susţine probe de concurs conform calendarului afişat pe site-ul universităţii.

Admiterea din luna iulie se desfăşoară în două etape. Etapa I se derulează în perioada 15 - 28 iulie 2019 şi constă în înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor eliminatorii şi a probelor de concurs, afişarea rezultatelor şi depunerea diplomelor de bacalaureat în original. La Facultatea de Medicină şi Farmacie Etapa I se desfăşoară în perioada 15 - 31 iulie 2019 şi Etapa a II-a în perioada 31 iulie - 2 august 2019. La Facultatea de Arte, Etapa I se desfăşoară în două faze. În Faza I se derulează înscrierea şi probele eliminatorii, iar în Faza a II-a probele de concurs. Până pe data de 28 iulie, ora 12.00, candidaţii declaraţi admişi, care doresc să aibă calitatea de student al universităţii începând cu 01 octombrie 2019, trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, confirmând, astfel, locul ocupat prin concurs.

În Etapa a II-a, pe data de 28 iulie, la ora 16:00, se afişează o nouă listă, din care candidaţii admişi în Etapa I, care nu au depus diploma de bacalaureat în original vor fi eliminaţi din concurs şi înlocuiţi cu alţi candidaţi ce îndeplinesc criteriile de admitere şi care, iniţial, au fost declaraţi respinşi. În felul acesta, unii candidaţi iniţial admişi la taxă vor putea ocupa locuri bugetate. Noii candidaţi admişi (respinşi în Etapa I) trebuie să depună diploma de bacalaureat în original până pe 30 iulie 2019, ora 10:00. Pe data de 31 iulie 2019, ora 16:00, se afişează listele finale.

Locurile la admitere pentru sesiunea din luna iulie 2019 sunt repartizate astfel: Facultatea de Inginerie - 150 locuri la buget, 305 locuri cu taxă; Facultatea de Arhitectură Navală - 85 locuri la buget, 5 locuri cu taxă; Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 60 locuri la buget, 256 locuri cu taxă; Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică - 210 locuri la buget, 61 locuri cu taxă; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - 90 locuri la buget şi 211 locuri cu taxă; Facultatea de Litere - 115 locuri la buget, 346 locuri cu taxă; Facultatea de Ştiinţe şi Mediu - 60 locuri la buget, 105 locuri cu taxă; Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie - 100 locuri la buget, 231 locuri cu taxă; Facultatea de Inginerie şi Agronomie Brăila - 100 locuri la buget, 96 locuri la taxă; Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - 90 locuri la buget, 105 locuri cu taxă; Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - 175 locuri la buget, 291 locuri cu taxă; Facultatea de Medicină şi Farmacie - 245 locuri la buget, 114 locuri cu taxă; Facultatea de Arte - 30 locuri la buget, 46 locuri cu taxă.

Taxa de înscriere este şi în acest an de 150 lei la fiecare facultate pentru care optează candidatul şi se achită la depunerea dosarului de înscriere. Înscrierea are loc la sediul fiecărei facultăţi, în perioada 15 - 20 iulie 2019, între orele 08:00 - 15:00. Taxele anuale de şcolarizare sunt cuprinse între 2.700 lei/student la facultăţile de Litere, Istorie, Filosofie şi Teologie, Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice şi 6.500 lei/student la Facultatea de Medicină şi Farmacie.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu