21 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Admitere 2023 UDJG: Sunt disponibile 1520 de locuri bugetate la licenţă
Admitere 2023 UDJG: Sunt disponibile 1520 de locuri bugetate la licenţă

1520 de locuri bugetate la licenţă sunt disponibile pentru Admiterea 2023 la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, fix la fel ca anul trecut. La taxă, cele 14 facultăţi au la dispoziţie 1767 de locuri. Şi pentru admiterea de anul acesta au fost prevăzute locuri speciale destinate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, celor din mediul rural, dar şi celor care au absolvit o facultate la UDJG şi doresc să o urmeze pe a doua.
Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină şi Farmacie (270). Urmează, în ordine descrescătoare: Facultatea de Economia şi Administrarea Afacerilor (219), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică (195), Facultatea de Inginerie (145), Educaţie Fizică şi Sport (114), Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila (103) şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie (100). Facultatea Transfrontalieră dispune, la admiterea  din vară, de 312 de locuri la buget cu bursă, destinate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în ţară, are pregătite, anul acesta, 55 de locuri la buget, la fel ca Facultatea de Ştiinţe şi Mediu dar şi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Mai puţin de 100 de locuri bugetate sunt la Drept şi Ştiinţe Administrative (94), Litere (85) şi Arte (30).

Specializări noi la UDJG

Anul acesta, Facultatea de Inginerie propune absolvenţilor de liceu o specializare nouă: Sisteme de producţie digitale, care are alocate 20 de locuri la buget, iar Facultatea Transfrontalieră scoate la concurs 50 de locuri pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială (Chişinău). La Facultatea de Medicină şi Farmacie s-au pus la bătaie 45 de locuri pentru studenţii străini la specializarea Medicină în limba engleză.

Calendarul admiterii

Prima etapă este de înscriere a candidaţilor, online (6-10 iulie) sau fizic (10-22 iulie 2023). Pentru Facultăţile: Educaţie Fizică şi Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie şi Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susţin probe de aptititudini, calendarul din Etapa I este următorul: 10-21 iulie înscrieri online şi la centrele special amenajate, 22-24 iulie desfăşurarea probelor eliminatorii. Candidaţii declaraţi ADMIŞI trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 28 iulie, ora 10:00. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.
Facultatea de Medicină şi Farmacie are un calendar de admitere propriu: 10-22 iulie - înscrieri online şi la centrele special amenajate, 25-26 iulie - probele de concurs, 26-27 iulie - afişarea rezultatelor şi rezolvarea eventualelor contestaţii, 27-31 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 12:00).
Şi la Facultatea Transfrontalieră admiterea se desfăşoară puţin diferit: 24-28 iulie - înscrieri online şi la centrele special amenajate, 27-28 iulie – desfăşurarea probelor eliminatorii şi de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 29 iulie afişarea rezultatelor şi rezolvarea contestaţiilor, 30-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome 31 iulie, ora 12:00).
La aproape toate facultăţile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 şi 100%, în funcţie de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină şi Farmacie, şi constă într-un test grilă.  Pot fi admişi în învăţământul superior la studii universitare de licenţă, fără concurs de admitere, olimpicii cu performante recunoscute la concursurile internaţionale şi absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare, concursuri artistice sau sportive la nivel naţional sau internaţional. Atât în perioada înscrierii, cât şi pe durata probelor de concurs, candidaţii se pot caza în Căminul studenţesc A din Complexul „Al. I. Cuza” - Strada Domnească nr. 115.

Facilităţi la admitere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licenţă şi de masterat: orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituţiile aparţinând Ministerului Educaţiei şi care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice active. De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum şi copiii orfani de unul sau de ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ şi care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
Candidaţii la admiterea din 2023, ai căror părinţi sunt absolvenţi ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceştia trebuie să prezinte, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui. Absolvenţii UDJG, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de şcolarizare pe întreaga perioadă a studiilor, în limita a maximum 10% din numărul candidaţilor admişi pe facultate. Taxa de înscriere este anul acesta de 200 de lei pentru fiecare facultate. Candidaţii cu dizabilităţi pot solicita, la înscriere, ca examenul, grila de corectură sau desfăşurarea probelor de concurs să fie adaptate în funcţie de dizabilitatea fiecăruia.
Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţii liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, dar şi candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială pot beneficia de un număr de locuri bugetate, în condiţiile legii. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi asigură, pentru această categorie de studenţi, servicii gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională.
Pentru detalii suplimentare, accesaţi www.admitere.ugal.ro.


Articole înrudite