15 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Asociaţiile de proprietari din Galaţi au datorii de peste 3 milioane de euro la APA CANAL
Asociaţiile de proprietari din Galaţi au datorii de peste 3 milioane de euro la APA CANAL

Din totalul de 727 de asociaţii de proprietari existente în municipiul Galaţi sunt sistate peste 100 de blocuri din 44 de asociaţii. Debitul restant al asociaţiilor sistate este de 9.737.329 lei, respectiv 60% din totalul soldului tuturor asociaţiilor de proprietari existent la 30.09.2023!

Societatea APA CANAL S.A. Galaţi procedeaza la sistarea alimentării cu apă potabilă în cazul asociaţiilor de proprietari care înregistrează solduri restante, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, Ordinelor ANRSC nr. 88, 90/2007, Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărâre ADI "Serviciul Regional Apa Galaţi" şi ale Contractului de furnizare/prestare perfectat între cele două părţi. Utilizatorii (asociaţii de proprietari) au obligaţia de a achita facturile reprezentând contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii acestora. Operatorul are dreptul să sisteze furnizare/prestarea serviciilor acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei”, informează APA CANAL S.A. Galaţi.

! Societatea are de recuperat de la clienţii din municipiul Galaţi cca. 41.882.000 lei. Din această sumă populaţia datorează cca. 24.913.000 lei, aprox. 16.343.000 lei (echivalentul a peste 3 milioane de euro) reprezentând numai datoriile asociaţiilor de proprietari.

Subliniem că Societatea APA CANAL S.A. Galaţi a încercat iniţial recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor prin încheierea angajamentelor de plată eşalonată a soldurilor restante, reeşalonarea datoriilor/revizuirea angajamentelor de plată iniţiale, restricţionarea alimentării cu apă potabilă numai la blocurile/scările care aveau datorii mai mari (conform informaţiilor furnizate de asociaţiile de proprietari). Din păcate însă, clienţii societăţii (asociaţiile de proprietari) nu sunt întotdeauna receptivi la soluţiile oferite de noi pentru scăderea soldurilor restante datorate”, mai transmite APA CANAL S.A. Galaţi.

! Majoritatea asociaţiilor sistate au datorii mai vechi de 270 de zile de la emiterea facturilor. Pentru cei fără branşamente individuale, care au în continuare datorii la plata cheltuielilor de întreţinere (reprezentând servicii de alimentare cu apă şi de canalizare), APA CANAL S.A. Galaţi asigură cisternă cu apă în zona blocurilor sistate.

La data de 30.09.2023, situaţia debitelor clienţilor societaţii este următoarea:
Asociaţii de proprietari – 16.343.350 lei;
Persoane fizice casnici – 2.662.849 lei;
Contracte individuale – 5.807.590 lei;
Bugetari – 1.144.637 lei;
Bugetari de primărie – 5.454.580 lei;
Fundaţii, Culte, Partide – 109.114 lei;
Agenţi economici privaţi – 3.999.746 lei;
Agenţi economici de stat – 208.373 lei.


Articole înrudite