19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Băncile raportează zilnic la ANAF cine îşi deschide sau închide un cont bancar
Băncile raportează zilnic la ANAF cine îşi deschide sau închide un cont bancar

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a anunţat că, începând cu data de 1 iulie 2016, ANAF primeşte zilnic de la banci o listă cu persoanele care îşi deschid sau închid un cont bancar, indiferent de calitatea acestora: persoane fizice sau juridice. De asemenea, băncile vor trebui să raporteze datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise, precum şi o listă a celor care închiriază casete de valori.
De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, instituţiile de credit sunt obligate ca, la solicitarea ANAF, să comunice, pentru fiecare titular care face obiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
Toate aceste prevederi sunt cuprinse în OPANAF nr.3.770/2015, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Potrivit acestui act normativ, prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.
Deoarece, în primele trei luni ale anului, bancile au transmis doar raportări simplificate către ANAF, s-a decis să se amâne până la 1 iulie 2016 termenul de la care băncile vor fi obligate să raporteze zilnic informaţiile despre conturile bancare deschise şi închise.
Potrivit OPANAF nr.1.106/2016, publicat în Monitorul Oficial pe 31 martie 2016, dar şi a informaţiilor publicate de ANAF, sistemele informatice ale băncilor nu au fost adaptate noilor reglementări în timp util, astfel încât acestora le-au mai fost alocate trei luni pentru a se pune la punct.
Potrivit OPANAF nr.3.770/2015, completat prin OPANAF nr.1.106/2016, printre informaţiile furnizate către ANAF se vor regăsi inclusiv modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare. De asemenea, băncile vor comunica, la prima transmitere, inclusiv Lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut/deţin dreptul de semnătură pentru acestea. Instituţiile de credit vor transmite Lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.
Atunci când organul fiscal solicită, băncile au obligaţia, potrivit actualului Cod de Procedură Fiscală, să furnizeze informaţii despre conturile bancare ale contribuabililor, respectiv toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
Aceste informaţii se vor transmite în termen de cel mult 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la 3 ani şi în termen de cel mult 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de 3 ani.


Articole înrudite