Cum afli dacă ai acţiuni de la privatizarea în masă din anii '90 Recomandat

Miercuri, 09 Octombrie 2019 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(7 voturi)

La scurt timp după Revoluţia din 1989, a avut loc privatizarea în masă a întreprinderilor de stat, iar peste 18 milioane de cetăţeni români au primit acţiuni. În anii 1996-1997 deţinătorii de acţiuni în urma privatizării îşi puteau vinde acţiunile. Dacă la început erau 18.750.498 de acţionari, numărul acestora a tot scăzut, astfel că, în prezent mai sunt 8.439.887 de acţionari. În judeţul Galaţi, la începutul lunii octombrie 2019, erau 248.363 de deţinători. Multe dintre acţiuni sunt latente pentru că nu s-a mai interesat nimeni de ele de ani de zile chiar dacă acţiunile pot fi purtătoare de dividende, dar pot oferi şi alte drepturi. Având în vedere că la 01 ianuarie 2019, potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Galaţi, judeţul Galaţi avea o populaţie de 626.000 de persoane.

Cum poţi afla dacă ai acţiuni

Informaţia poate fi aflată foarte simplu, cu ajutorul unui extras de cont eliberat de Depozitarul Central. Acest extras de cont reprezintă dovada dreptului de proprietate asupra unui număr de acţiuni la o anumită dată. Pentru persoanele fizice, extrasul de cont se eliberează la cererea titularului de cont pe baza următoarelor documente:cerere de eliberare a extrasului de cont/sumarului de cont; copia actului de identitate al titularului de cont, dovada achitării tarifului aferent operaţiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice (6 lei/societate la care titularul de cont deţine acţiuni) sau la la cererea mandatarului care trebuie să prezinte procură/împuternicire autentificată la notar şi actul de identitate al persoanei împuternicite. În cazul decesului titularului de cont, se solicită prezentarea unei copii a certificatului de deces, precum şi copia actului de identitate al potenţialului moştenitor.

Ce poţi face ca să încasezi dividende

Dividendele se încasează, începând din anul 2015, în mod centralizat prin Depozitarul Central. Dividendele si alte sume de bani pot fi încasate direct în contul bancar al deţinătorului de acţiuni, care nu este client al unui participant (nu are un cont de tranzactionare), după înregistrarea codului IBAN. În acest sens, persoanele fizice, personal sau prin reprezentant legal, vor transmite Depozitarului Central următoarele documente: formularul de colectare cod IBAN, în care vor fi precizate banca şi contul (cod IBAN) deschis pe numele deţinătorului de instrumente financiare, copia actului de identitate valabil, în care să fie lizibil codul numeric personal - certificată de titular „conform cu originalul”; extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat şi ştampilat) prin care se confirmă existenţa contului pe numele deţinatorului de acţiuni, cu precizarea codului IBAN, în original; copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal, dacă este cazul - certificată de titular „conform cu originalul”; copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN (in cazul în care documentele sunt transmise către Depozitarul Central). Plata se va face în contul bancar personal indicat sau în numerar, la ghişeele din întreaga ţară ale băncii comerciale aleasă de fiecare emitent în parte. Poţi afla ce societăţi plătesc dividente pe site-ul Depozitarului Central (https://www.roclear.ro/Emitenti/Dividende). Tot pe acest site poţi găsi toate informaţiile necesare pentru a afla dacă ai acţiuni ca urmare a privătizării în masă sau dacă au avut părinţii tăi, dar poţi descărca şi formularele despre care se face vorbire în articol.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu