27 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Debandadă la Serviciul de Apă Gohor
Debandadă la Serviciul de Apă Gohor

Gohorenii vor avea de plătit din urmă apa potabilă furnizată de Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al comunei Gohor, după ce Curtea de Conturi a făcut un control la sfârşitul anului trecut şi a găsit multe nereguli.
„Analizând în anul 2019, activitatea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al comunei Gohor (S.P.A.A.C.), s-au constatat mai multe deficienţe: Soldul de casă de la sfârşitul anului 2018, în sumă de 1.376 lei, nu a fost preluat în anul 2019 şi în consecinţă nu a fost efectuată depunerea sumei respective la trezorerie, S.P.A.A.C. Gohor a facturat şi încasat în anul 2019, c/v. servicii apă la un tarif de 2,0 lei/mc., mai puţin decât tariful în vigoare de 3,38 lei/mc, şeful serviciului S.P.A.A.C. Gohor nu a emis facturi lunare pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, contractele de furnizare apă nu au fost actualizate şi nici nu sunt întocmite la nivelul apometrelor montate”, se arată în raportul de control.
În acest context, Camera de Conturi Galaţi a stabilit următoarele:
1. Dispunerea măsurilor legale pentru:
a) stabilirea prin fişa postului a atribuţiilor pentru persoana cu atribuţii de efectuare a încasărilor şi plăţilor în numerar (casier) pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Gohor;
b) asigurarea funcţionalităţii integrale a aplicaţiei informatice la nivelul Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Gohor, capabilă să conducă evidenţa tehnico-operativă şi financiar-contabilă a serviciului, sub toate aspectele - întocmirea contractelor de furnizare, înregistrarea citirilor, emiterea lunară a facturilor si a chitanţelor, calcularea şi perceperea penalităţilor de întârziere, a notificărilor, etc.
În acest scop:
- se vor inventaria toate gospodăriile de pe raza teritorială a comunei Gohor pentru a se stabili cu exactitate pentru fiecare utilizator indexul la zi şi seria contorului;
- se vor sigila apometrele şi se va consemna despre aceasta în procese-verbale semnate bilateral;
- se vor încheia/actualiza contractele de furnizare cu fiecare utilizator;
- se vor factura lunar consumurile de apă livrate beneficiarilor şi se va aduce la cunoştinţa utilizatorilor tariful practicat, termenul de plată al facturilor şi cuantumul penalităţilor de întârziere;
- utilizatorii vor permite citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea lor;
- se vor aplica clauzele sancţionatorii prevăzute în contracte, inclusiv rezilierea contractelor, etc. ;
c) inventarierea tuturor situaţiilor în care, în anul 2019, s-a încasat de la utilizatorii comunei Gohor contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la tariful de 2,0 lei/metru cub, faţă de 3,38 lei/metru cubi şi stabilirea nominală a persoanelor cu diferenţe de încasat;
d) înregistrarea ca plătitor de impozit pe profit pentru veniturile din activităţi economice, depunerea declaraţiei 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, conform prevederilor legale şi virarea sumelor stabilite ca impozit pe profit la bugetul de stat;
e) recuperarea sumele încasate în numerar şi rămase în sold la finele anului 2018, dar care nu au fost preluate în soldul iniţial al anului 2019 şi nu au fost depuse în contul Trezoreriei Statului, precum şi veniturile rezultate din prestarea serviciului de alimentare cu apă şi stabilite la un tarif mai mic decât cel legal aprobat;
f) asigurarea funcţionalităţii materiale şi financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Gohor, în special prin sistemul de autofinanţare a activităţii desfăşurate, ceea ce înseamnă încasarea de la toţi beneficiarii serviciului public a contravalorii apei livrate, la un nivel al tarifului aprobat care să permită acoperirea costurilor de producţie şi desfacere, precum şi să încurajeze investiţiile.


Articole înrudite