Debandadă totală în brutăriile din Galaţi Recomandat

Marți, 12 Aprilie 2022 08:13
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a desfăşurat, în perioada 05 - 08 aprilie 2022, o acţiune în vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată şi a nerespectării reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu caracter inopinat, la angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate.

OBIECTIVELE CAMPANIEI au fost:
- Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
- Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM).

În această perioadă ITM Galaţi a controlat 31 de angajatori şi au fost dispuse 41 masuri în domeniul SSM şi 29 în domeniul RM.
Au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale (avertismente) pentru alte încălcări decât munca nedeclarată în domeniul RM, din care o amendă în valoare de 1.500 lei şi 41 în domeniul SSM pentru deficienţele constatate, din care 3 amenzi în valoare de 18.000 lei.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul RM au fost:
1. Lipsa evidenţierii orelor de muncă prestate de fiecare angajat, pe bază de pontaje la punctul de lucru, cu precizarea orei de venire şi de plecare.
2. Neacordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutiv.
3. Neacordarea unui spor la salariul brut salariaţilor care prestează munca în repausul săptămânal.
4. Nerespectarea termenului pentru transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a datelor privind suspendarea contractelor individuale de muncă.
5. Nepăstrarea la locul de muncă a câte unei copii a contractului individual de muncă.
6. Nerespectarea termenului pentru transmiterea în registru a datelor privind modificarea duratei timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.
Cele mai frecvente neconformităţi constatate în domeniul SSM au fost:
1. Semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
2. Neasigurarea mentenanţei echipamentelor de muncă .
3. Nedotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.
4. Lipsă informaţii fişe cu date tehnice de securitate, potrivit unui comunicat al ITM Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu